Postural Integration

Ontvangst  >  Info center  >  Methodes  >  Postural Integration

Postural Integration

Persoonlijke Ontwikkeling met het Postural Integration® Proces.

Postural Integration® (PI) is een methode van diep holistisch lichaamswerk die ik, Dirk Marivoet, vaak en graag gebruik. PI integreert de fysieke, emotionele en mentale (cognitieve) aspecten van een cliënt. Postural integration werd in de jaren zeventig ontwikkeld door Dr. Jack W. Painter (een voormalig professor aan de Universiteit van Miami). Naast het gebruik van bewuste aanraking integreerde hij ook een verscheidenheid aan andere technieken in zijn benadering. Deze zijn voornamelijk afgeleid van Gestalttherapie, bio-energetica, Reichiaanse therapie, psychodrama, de vijf elementenleer en acupressuur, bindweefselmassage (losjes gebaseerd op het Rolfing-model), yoga en Zazen. Heden is deze door Jack W. Painter, PhD ontwikkelde methodiek een deel geworden van mijn eigen methode: Core Strokes ™ waar ik o.a. de belichaamde spirituele inzichten uit de Core Energetica alsook het dieper integreren van de ego, ‘piloot’- en wilsdimensies van PBSP, en nieuwe eigen inzichten omtrent de behandeling van trauma via ethische aanraking heb aan toegevoegd.

Postural integration in zijn oorspronkelijke conceptie, maakt gebruik van o.a. adem, bewustwording door beweging en weefselmanipulatie om posturale patronen te onderzoeken en te bevrijden wat tegelijk ook transformatie van negatieve emotionele en psychologische patronen of gedragingen inhoudt. Postural Integration® als holistische synthese benadrukt het belang van integratie en balans in het leven van mensen. Het ziet ook in dat mensen niet van hun omgeving kunnnen worden los gezien, noch dat ze in delen kunnen worden opgedeeld die elk afzonderlijk aandacht krijgen. In deze aanpak proberen we ook niet om een ​​diagnose te stellen of iets te pathologiseren; het gewenste resultaat is het eigen gevoel van positieve verandering van de cliënt, grotere zelfintegriteit en een groter vermogen om te voelen en je uit te drukken.

Inzichten i.v.m. trauma

De trauma’s van het leven, zowel fysiek, psychologisch als emotioneel, zorgen ervoor dat de myofascia (bindweefsel) en de spieren samentrekken of ‘bevroren’ raken in een poging de persoon te beschermen tegen verder letsel. Deze overlevingsreacties worden ook wel eens ‘bepantsering’ genoemd en deze worden gestuurd door het autonome zenuwstelsel, het onderbewuste deel van het zenuwstelsel. De weefsels van ons lichaam in samenhang met ons brein slaan deze trauma’s op als geheugen – ‘onthouden’ ze m.a.w. lang nadat de persoon ze doorgaans bewust vergeten is. Hierin zijn lichaam en geest intrinsiek één. Dr. Painter begreep, lang voordat er veel bekend of geschreven was over fascia, dat het essentieel is om diep te werken in deze lagen van bindweefsel voor het oplossen van trauma’s en blijvende verandering in de persoonlijkheid. Hij hanteerde zijn eigen praktische model om te werken met wat hij noemde de oppervlakkige, tussenliggende en diepe lagen van fascia alsook met de 4 anatomische diafragma’s van lichaamsbalans die hij onderscheidde. Uiteindelijk ontwikkelde hij een serie van 12 “paradigma” -sessies die aan cliënten wordt aangeboden in 5 fasen. De persoon wordt ermee geholpen om vollediger en dieper belichaamd te zijn. Het is ook bedoeld om de lichaamshouding opnieuw fijn te tunen (wat niet volledig succesvol kan zijn zonder de gecorreleerde patronen in de geest te transformeren (belichaamd bewustzijn), en de verbonden attitudes – alles bij elkaar de beschermende signalen zoals waargenomen in de lichaamstaal en in het onbewuste gedrag van de persoon opgemerkt van buitenaf . Verderop beschrijf ik korte een paar essenties en de fases van het PI-proces.

Een woordje over fascia in de context van Postural Integration.

Fascia is het meest voorkomende weefsel in het lichaam. Het is een complex netwerk van collageenvezels, elastische vezels en fibroblasten en is het belangrijkste structurele orgaan van het lichaam. Het verbindt spieren met elkaar, onderscheidt organen van elkaar en houdt ze op hun plaats, houdt het skelet rechtop, heeft een intieme verbinding met de metabole uitwisseling van cellen en vormt een fundamenteel onderdeel van het watermetabolisme en het mechanisme waardoor het lichaam het lichaam leidt en verdeelt vloeistoffen.

Jack W. Painter, Ph.D.
Jack W. Painter, PhD – Ontwikkelaar van Postural Integration®

Volgens Painter’s constructie van het lichaam is de fascia niet alleen een reeks bekledingen van spieren en organen, maar eerder een enkele structuur die zich uitstrekt van het hoofd tot de tenen. In het gezonde lichaam is de fascia ontspannen en beweegt zonder beperking; in het geval van een slechte houding, trauma, verwondingen door herhaald gebruik en / of emotionele stress, wordt de fascia verhard.

Er is nog heel weinig bekend over de fascia vanuit een wetenschappelijk inzicht, omdat dit pas sedert kort een echt onderzoeksgebied is geworden bij medische, lichaams- en bewegingswetenschappers. Pas in de afgelopen jaren is de functie heroverwogen en de rol die ze in het lichaam speelt en hoe ze onze gezondheid beïnvloedt. Vandaag is de erkenning van het belang om te werken met de fascia door medische en therapeutische beroepen en nu ook in de psychotherapeutische context sterk toegenomen.

Wat we weten is dat er verschillende soorten fascia zijn met verschillende texturen en composities. Fascia is soms zachter en elastischer en soms denser en leerachtiger en soms zelfs hard. Elke spier is omgeven en doordrongen van fascia vergelijkbaar met de segmenten van citrusfruit, en de fascia geeft elke spier zijn structurele integriteit en bewegingsbereik. Fascia bindt elke spier aan het skelet (waar fascia ‘periosteum’ of beenvlies wordt) door middel van pezen (hier worden de collageenvezels meer parallel gerangschikt om kracht te verkrijgen die groter is dan staalkabels).

Fascia vormt een ingewikkeld web dat samengaat met het lichaam, centraal in het lichaam en centraal in het welzijn en de prestaties. Elke cel heeft een structurele fascia (het cytoskelet dat helemaal tot aan het DNA reikt).

De meeste bloedvaten en zenuwen lopen door de fascia, dus als er een samentrekking of een andere verdedigende of beschermende reactie (bepantsering) is, zal dit een impact hebben op de bloedvaten en de bloedtoevoer en dus zuurstof en voedingsstoffen beperken, waardoor ook de verwijdering van afvalproducten. Als gevolg hiervan is de kans groter dat de cellen meer ondervoed zijn en vatbaarder voor mutaties.

Het skelet zweeft letterlijk in bindweefsel en de botten dienen als vlotters waarmee lagen van fascia aansluiten in een soort ‘tensegrity-systeem‘ (Tensegrity is een woord dat werd uitgevonden door Buckminster Fuller en een samentrekking is van “Tension” en “Integrity”). Als je je een zeilboot zou voorstellen en je zou voorstellen dat de mast de ruggengraat is, dan zou de fascia het zeil zijn dat met touwen aan die mast hangt. Zonder de touwen, noch de mast zou het zeil de juiste ondersteuning en spanning krijgen.

Postural integration®-technieken helpen de ongeorganiseerde fascia in gezonde veerkracht en spreiding over het ganse lichaam terug te brengen. Ideaal in een levendige vorm van harmonie en gebalanceerde “tensegriteit”.

In de praktijk

In de loop van een serie van twaalf zgn. “paradigma-sessies” die losjes gemodelleerd werden naar ‘Rolfing’- Structural Integration (naar Ida Rolf, PhD), integreert het Postural Integration®-proces ook Gestalt-technieken met lichaamswerk, maar ook ademwerk, fijn energiewerk en elementen uit het Chinese Vijf elementen-systeem. De eerste zeven paradigma-sessies hebben betrekking op specifieke lichaamsgebieden en zijn gericht op het vrijgeven van defensieve gewoonten, die worden gekarakteriseerd als “het oude zelf loslaten”. Het is wel zo dat een paradigmasessies meerdere consulten in beslag kan nemen. Tijdens sessies wordt een spontane emotionele expressie aangemoedigd in interactie met de beoefenaar. Hulpmiddelen hierbij zijn expressie, drama, aandacht voor lichaamstaal en zelfbewustzijn. Om verbinding te maken met de diepere “waarheden” van jezelf, om een ​​liefdevol, vreugdevol en bevredigend leven te leiden, moeten we erkennen hoe het lichaam zijn afweer organiseert, hoe het karakterpatronen vormt, adem beperkt, spieren spant, beweging, emoties en gedachten verbindt. Om aan de schokken, de traumatische ervaringen en de voortdurende eisen aan ons leven, het hoofd te bieden, gebruiken we karakteristieke attitudes en gewoonten om onszelf “bij elkaar te houden”, “in te houden”, “sterk te houden”, “van binnen te houden”, enz. Terwijl we met de adem werken en de diepste lagen van ons weefsel aanraken, helpen Postural Integration® en Core Strokes beoefenaars hun cliënten te begrijpen waar en hoe hun aanhoudende karakterpantser de kern verdedigt en hoe ze deze overlevingspatronen kunnen transformeren of loslaten. Dit proces volgt progressies en stappen. Hieronder een algemene beschrijving van het Postural Integration®-proces in paradigmasessies.

Het Postural Integration® Proces

FASE 1 – PARADIGMA SESSIE 1 “EEN NIEUW BEGIN” – “OPENING – BOVENSTE LICHAAM”.

Onze focus in Postural Integration® ligt altijd en heel erg op het lichaam als de grond van ons wezen. In een eerste fase, op lichaamsniveau, willen we de oppervlakkige lagen van bindweefsel (fascia) openen die de spieren van de bovenste en onderste helft van het lichaam omhullen. Het proces van ‘openen’ is ook een bewust je openstellen voor het emotionele innerlijke rijk en van je denk- of geloofspatronen of je manier van denken en naar de werkelijkheid kijken. Bewustwording van lang vastgehouden herinneringen wordt mogelijk gemaakt in een warme, empathische en ondersteunende therapeutische alliantie met de beoefenaar. Problemen in de relatie met jezelf of je familieleden, kennissen en vrienden kunnen in die context van het lichaam onderzocht worden. Deze sessie kan je moeilijkheden met je primaire hechtingsrelaties verhelderen, bijv. de relatie met je moeder, etc. en je bewustzijn verdiepen of je inzicht omtrent je patronen van hechten of in relatie zijn. Diep lichaamswerk met vingers, hand-, arm- en schoudergewrichten kan verborgen en voorheen onbewuste persoonlijke verhalen en geschiedenissen rond deze delen van je lichaam onthullen, en die worden dan met behulp van psychotherapeutische verbale en non-verbale methodieken op suggestie van de beoefenaar (of van de cliënt) doorgewerkt.

FASE 1 – PARADIGMA SESSIE 2 “EEN NIEUW BEGIN” – “OPENEN – ONDERLICHAAM”.

Paradigma Sessie 2 is een verderzetting van Paradigma Sessie 1. Deze keer voltooien we het werk van het “Openen” van de Bodymind op het niveau van de oppervlakkige fascia-laag van voeten, benen en dijen.

Gestaltwerk, Reichiaans ademwerk en interventies om de segmenten van pantsering (verklevingen in de bindweefsels) los te maken, werk met acupressuurpunten – dit alles binnen een warme, empathische en ondersteunende therapeutische relatie worden bevorderd om de cliënt te helpen zichzelf voller te “aarden”. Deze sessie brengt het bewustzijn naar de voeten en stelt je in staat om de letterlijke relatie met de grond, de aarde (je gevoel van stabiliteit, soliditeit, bestaan, verantwoordelijkheid, vertrouwen, veiligheid, flexibiliteit, …) te verkennen. Het werk tijdens deze paradigma-sessie (meestal zijn er meer dan één sessie gewijd aan dit thema) kan je de nodige ondersteuning bieden bij het vinden van een nieuwe houding in je beroep of een nieuwe oriëntatie in je gezin of relaties: b.v. de rollen die je op je hebt genomen als moeder / vader, broer / zus, man / vrouw etc. Deze sessie kan ook historische (biografische) problemen met voeten, enkels, knie- en heupgewrichten belichten en je helpen hiermee om te gaan.

FASE 2 – PARADIGMA SESSIE 3 “JE RUIMTE OPEISEN” – “VERLENGEN”- “POSITIONEREN VAN DE SCHOUDERS “.

We gaan de tweede fase van het PI-proces in. In wezen gaat deze fase van het groei-werk over het innemen van je persoonlijke ruimte zoals het in feite altijd al bedoeld was, maar door omstandigheden onmogelijk werd gemaakt. Door spanningen in de zijkanten van het lichaam los te laten, bijv. in de “quadratus lumborum” en door opgehoopte spanningen en emoties in de schouders los te laten, kan je jezelf meer in de ruimte laten bestaan ​​in relatie tot belangrijke anderen. Uitreiken, of het verlangen diep in je hart toestaan, de mogelijkheid claimen om je diep met anderen te mogen verbinden, zijn facetten van innerlijk en expressief werk in deze fase. Hier vind je een sessie die je aanmoedigt om betere emotionele grenzen te creëren en een verbeterd vermogen om je kracht in je zij te voelen en hoe je deze kracht kunt communiceren in relatie tot anderen. Vaak kom je in contact met hoe je omgaat met je vader en / of autoriteiten. Deze focus kan je helpen de pijn die je ophoopt in je rug of bijv. vormen van hoofdpijn te verminderen; nek- en schouderproblemen te verlichten; zicht te verbeteren… Werken met de galblaasmeridiaan en de lever kan problemen aan het licht brengen rond misbruik of afhankelijkheid van drugs en alcohol. Of problemen met relationele co-afhankelijkheid kunnen naar de voorgrond komen.

FASE 3 – PARADIGMASESSIE 4 “DIEP WERK” – “OPNIEUW OPEISEN VAN JE PELVISCHE KRACHT” – “REORGANISATIE VAN DE PELVISCHE RUIMTE”

Zodra we genoeg werk hebben verricht in fase I en II (“Openen”, “Verlengen” en “Juiste ruimte innemen”), zijn we langzaam maar zeker klaar voor het “Diepe Werk” – body-mind-spirit werk met de diepere lagen van het myofasciale netwerk. Als cliënt dien je “goed betrokken te zijn” om doorheen het transformatieve werk te gaan. Werken in de diepe gebieden (ook anatomisch) van je wezen is een belangrijke onderneming. Het werk gaat nu over wat je vasthoudt of niet toestaat in het bekken en dit is altijd verbonden met de belangrijkste myofasciale spanningslijnen in de kern van het lichaam.

Paradigma Sessie 4 houdt zich o.a. bezig met het loslaten van de spanningen aan de binnenkant van de benen. Dit is ook het onderste uiteinde van de bekkenstructuur. De adductoren aan de binnenkant van de benen hechten aan aan de zitknobbels. Spanning die emotionele en psychologische verbanden heeft met remmingen op het gebied van seksualiteit, het probleem om in staat te zijn om zonder angst te zijn in de ‘schoot’ van het leven. Het vermogen om jezelf, de ander en het leven diep te vertrouwen en om seksueel levendig met een ander om te gaan zijn belangrijke aandachtspunten in deze fase. Deze sessie gaat meestal in op remmingen op het gebied van seksualiteit, emotioneel trauma rond schaamte en misbruik, maar ook meer “anale” karaktertrekken zoals gierigheid, netheid en koppigheid kunnen ter tafel komen. En ook hebben we gezien hoe bijv. problemen rond het geboorteproces of abortussen dienen te worden behandeld. Niet-geïntegreerde seksuele ervaringen van de adolescentie, je relatie tot je eigen geslacht of tot het andere geslacht, kunnen worden uitgedrukt en bewust gemaakt. Lichamelijke fitheidsproblemen of werk rond psychische problemen rond de knieën, de binnenkant van de benen, het bekken helpen meer flexibiliteit en elegantie te vinden in je manier van zijn, zelfs in moeilijke tijden.

FASE 3 – PARADIGMA SESSIE 5 “DIEP WERK” – OPNIEUW OPEISEN VAN JE PELVISCHE KRACHT – “HERSTELLEN VAN DE PELVISCHE RUIMTE”

Op het niveau van het lichaam is Paradigma Sessie 5 werk met de “bovenzijde” van het bekken. De Iliopsoas-spieren, de buik en het ganse viscerale bekken komen nu aan bod

Diepgeworteld vertrouwen, het gevoel thuis en veiligheid in jezelf zijn dikwijls de problemen hier. De buik vormt – in verbinding met ons hart – onze zeer menselijke kern met mogelijkheden van zachte kracht, warmte, seksuele geaardheid. Dit werk helpt je de krachten van je buik terug te winnen (en te verbinden met je hart) evenals de elegantie en de gratie van je heupbewegingen, of het nu in de mannelijke of in de vrouwelijke expressie is. Deze sessie focust je op elk psychosomatisch probleem dat met de darmen verbonden is: “hypochondrisch” zoals het vroeger heette betekent: hypo / onder de chondrus: het borstbeen. Werken met psychoperistaltische zelfregulatie kan spijsverteringsproblemen helpen. Diep loslaten, ontspannen en aanvaarden in zelfliefde kan helpen bij problemen met het urogenitale systeem, zoals blaasontsteking, prostaatproblemen, enz. Over het algemeen kan een betere relatie met de diepe innerlijke gevoelens van de buik worden ontwikkeld en kan een nieuwe toniciteit van geest worden gevonden.

FASE 3 – PARADIGMA SESSIE 6 “DIEP WERK” – “OPNIEUW OPEISEN VAN JE PELVISCHE KRACHT – DE PELVISCHE RUIMTE REORGANISEREN”

In Paradigma Sessie 6 zitten we nog steeds in het “DIepe Werk”. Werken in Paradigma Sessies 4, 5 en 6 zijn allemaal nodig om het bekken en de kernstructuur opnieuw in evenwicht te brengen. In sessie 6 – op lichaamsniveau – hebben we te maken met de “achterkant” (de billen), de buitenkant en achterkant van de benen en de ganse rug.

Hier vind je geweldige houdingen en diepe krachten. Boosheid en agressie kunnen geleerd worden om voluit en toch “in controle” uitgedrukt te worden. Je gevoelens kunnen “containen” of op een veilige manier, je kracht tonen en er in te “ZIJN” zijn prachtige zaken om te verwerven of terug te vinden. Alle beschermende kracht achterin kan naar voren worden gebracht en er kan een solide levenshouding worden ingenomen die ook seksueel levendig is. In deze sessie kunnen veel problemen en herinneringen met betrekking tot sportblessures, waarbij je benen betrokken zijn, zoals voetbal, joggen en atletiek, worden behandeld. Problemen met de regulering van je emoties, problemen rond geweld, zindelijkheidstraining voor jonge kinderen, problemen met de bekkenbodem, bevalling, zelfs “essentiële hypertensie”, enz., kunnen effectief worden opgelost in deze paradigma-sessie. Vaak brengt deze sessie een enorme release die mensen keer op keer willen, om ontspanning te vinden in de problemen aan de achterkant en om nieuwe ontspannen en geïntegreerde manieren te vinden om belichaamd te worden in het leven.

FASE 4 – PARADIGMA SESSIE 7 REORGANISEREN VAN HOOFD EN HALS.

Paradigma-sessie 7 is een afzonderlijke fase en op lichaamsniveau omvat het werk met de nek en het hoofd. Werken met deze lichaamsdelen kan ook in andere sessies in stukjes gebeuren. Wanneer we ons echter een ganse sessie op het hoofd en de nek concentreren, hebben we op een speciale manier met onze “levenskracht” te maken.

Het hoofd is waar we onze ogen, mond, neus en oren hebben. Onze zintuigen zijn daar sterk. Ze stellen ons in staat ons te oriënteren, tot zich te nemen, of naar buiten te brengen. Wat binnenkomt en wat naar buiten komt, kan te veel of te weinig zijn. Het kan overweldigend zijn of we kunnen overgevoelig zijn of ons afsluiten.

Werken met het hoofd in PI helpt je om diepgewortelde emoties los te laten, “het masker” te transformeren en “je ware gezicht” te claimen. Werken in de mond en de neus, maar ook werken met de ogen maken deel uit van het proces. Manieren om ons letterlijk zware hoofd in een beter gebalanceerde positie boven in ons lichaam te brengen, behoort ook tot onze zorg. Misschien wil je pijnlijke problemen die verband houden met de nek, de kaak of problemen met je tanden onder ogen zien, zelfs als ze verband houden met tandheelkundige problemen van lang geleden. Je kunt leren je via je ogen uit te drukken en misschien nieuwe manieren te vinden om je angst te reguleren, of meer mededogen te brengen in je oogcontact met anderen. Tijdens deze sessie kunnen ook allerlei problemen met betrekking tot het gezichtsvermogen worden behandeld; impliciete, niet-bewuste herinneringen uit de perinatale periode: b.v. ontwikkelingsthema’s die ontstaan als gevolg van tijd in een couveuse, vroege operaties of momenten van isolatie tijdens ziekte.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 8 – INTEGRATIE – ALLE DIMENSIES VAN HET ZELF SAMEN

Opnieuw gaan we nu een nieuwe fase in. Dit heet “De integratiefase”, waar we de belangrijkste “Gestalts” van onze Bodymind ontwikkelen: Boven-Onder, Centrum-Periferie, Rechts-Links, Voor-Achter, Binnen-Buiten

Nadat we de vastgehouden en meestal onbewuste spanningen in ons lichaam hebben losgelaten, nadat we uitgebreid met de ademhaling hebben gewerkt en onze ‘vrije adem’, ‘onze zgn. ‘opgewonden’ en ‘orgastische’ ademhalingen hebben gevonden, nadat we onze innerlijke processen in een gestalt manier hebben behandeld om erachter te komen dat er in onze menselijke vorm altijd enige dualiteit is, waarbij de tegengestelde kanten met elkaar in dialoog kunnen worden gebracht om samenwerking, eenmaking en synthese te creëren.

In deze fase is het mogelijk, en de tijd rijp om boven- en onderkant van het lichaam, linker- en rechter helft, voor- en achterkant, binnen- en buitenkant in een verbindende en verenigende diepere dialoog en integratie te brengen

“Bodyfoci of Paradigma sessies 8 en 9 houden zich bezig met het samenbrengen van onze bovenste en onderste helften of van ons ‘centrum’ met onze ‘periferie’.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 9 – INTEGRATIE – ALLE DIMENSIES VAN HET ZELF SAMEN

Paradigma-sessie 9 is de voortzetting van Paradigma-sessie 8.

We leren het lichaam als geheel te zien, voelen en bewegen, als een synthese van kwaliteiten uit boven- en onderlichaam. Met speciale “manipulaties”, verenigen we ons lichaamsbewustzijn in boven en onderlichaam. ‘Ik kan onderaan geaard zijn en bovenaan flexibel en vrij’ is een voorbeeld van een mogelijke dynamiek. ‘Ik kan sterk en aanwezig zijn bovenaan en speels en zorgeloos beneden’ of ‘Ik kan speels zijn in mijn ganse lichaam’ zijn slechts enkele van de mogelijkheden die men in zichzelf kan accepteren. Terwijl sommigen misschien diepe angsten hebben ervaren tijdens de release-sessies, zullen de meesten nu een dieper gevoel van verbondenheid, verbinding van de verschillende delen van het lichaam, een gevoel van herwortelen in de rijkdom van de zintuigen van het lichaam, manieren om meer vreugde te vinden in bewegingen en een meer mededogend contact met anderen ervaren.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 10 – INTEGRATIE – ALLE DIMENSIES VAN HET ZELF KOMEN SAMEN

Paradigma Sessie 10 gaat over het integreren van de linker- en rechterkant, en ook van binnen en buitenkant of met andere woorden onze integratie in het verticale plan.

Linker- en rechterkant zijn slechts één ander voorbeeld van hoe we leven in een dubbele realiteit. Spanningslijnen passeren dikwijls de middellijn, en we kunnen ons steeds meer bewust worden van de links-rechts relatie en met behulp van gespecialiseerde begeleiding van de beoefenaar kun je nu dit niveau van jezelf ten volle harmoniseren. Ook “binnen” en “buiten” zijn dualiteiten die evenwichtiger kunnen worden. Er kan een grotere “Evenwichtige Gelijkmatigheid” door het hele lichaam worden gevonden in deze sessies.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 11 – VERDERE ONTWIKKELING VAN DE INTEGRATIE

Het werk is niet af. In de volgende sessies kan je de nieuw ontdekte mogelijkheden en het gevoel van heelheid nog verder verkennen en opeisen.

Misschien begon je wel ‘de tijger’ of ‘tijgerin’ in jezelf te voelen. Je mag jezelf een tijger laten zijn! en waarachtig alle geweldige eigenschappen van de tijger te belichamen. Je mag deze mogelijkheid, je “tijgerspieren” helemaal voelen en bewegen. “Jij bent groots”. Het wordt duidelijk dat de spirituele aspecten van jezelf meer en meer op een belichaamde wijze in het spel komen zo. “Tat tvam asi”

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 12 – VORTEX – INTEGRATIE

Paradigma Sessie 12 helpt je om je “Kernkwaliteiten” in contact en relatie met de grote wereld om je heen te brengen (die niet per se veranderd is).

Paradigma Sessie 12 gaat over het belichamen en “zijn” van je ganse of ‘integrale’ zelf en het opnemen van moed om verbinding te maken vanuit een plaats van mededogende liefde (broederschap/zusterschap) met personen, groepen, of situaties die niet noodzakelijkerwijs veranderd zijn, of zelfs weerstand bieden. Dit kan een nieuwe integratie in je familie zijn, een betere relatie met je innerlijke autoriteit en minder een uiterlijke autoriteit of met een nieuwe visie op wat de ware zin van je leven is in een transpersoonlijk perspectief.

Dirk Marivoet, MSc die meer dan 25 jaar nauw samenwerkte met Jack Painter en een gecertificeerde trainer van Postural Integration is, heeft Postural Integration verder ontwikkeld tot Core Strokes ™. Dirk bestudeerde lichaamsgerichte psychotherapie naast andere vormen van lichaamsgerichte therapie op academisch niveau gedurende vele jaren als staflid en wetenschapper aan de KULeuven. Dit unieke werk kan nu op verschillende locaties over de hele wereld worden geleerd.

Vond je dit artikel leuk? Deel het op:

Individuele therapiesessies

Dirk Marivoet psychotherapist in Belgium

Dirk Marivoet, MSc. is een Europees gecertificeerd psychotherapeut (ECP). Na studies fysiotherapie en psychomotorische therapie aan de KU Leuven was hij er gedurende 11 jaar werkzaam in een psychoanalytische context. Hij studeerde en werkte samen met diverse pioniers uit het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie en voert sedert 1994 praktijk in Gent (IBI) alwaar hij een wetenschappelijk onderbouwde lichaamsgerichte behandeling aanbiedt voor klachten als gevolg van stress, trauma, rouw e.a. . Daarnaast is hij actief in de Core Science Foundation en als docent aan diverse internationale opleidingen.

In Gent (België), Europa, de rest van de wereld en online.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief