Ons instituut biedt sinds 1994 lichaamsgerichte psychotherapie en lichaamswerk programma’s aan op basis van “bodymind integration”. Bodymind Integration is ontstaan bij Jack W. Painter, Ph.D. aan het eind van 1960. Het werk is wetenschappelijk gevalideerd: Bekijk de antwoorden op 15 vragen over de filosofie, methodologie, professionaliteit en onderzoek rond Bodymind Integration.

Waarom een ​​lichaamsgeoriënteerde benadering van persoonlijke groei en therapie?

Recent onderzoek naar emotie, geheugen en hersenfunctie, evenals het huidige begrip van de gevolgen van lichamelijke, psychische en seksuele traumatisering, toont aan dat psychische stoornissen zich in het dagelijkse leven manifesteren als lichamelijke ervaringen, sensaties en bewegingsgedrag en als mentale afspiegelingen.

Er bestaat daarom een groeiende belangstelling van zowel cliënten als coaches, docenten en therapeuten voor die lichaamsgerichte behandelmodaliteiten die op een professioneel georganiseerde en methodische manier rekening houden met de lichaamsinformatie (zie Damasio 1999, van der Kolk 1996).

Veel psychische problemen kunnen worden begrepen als het gevolg van tekortkomingen in de bevrediging van basis-ontwikkelingsbehoeften in de vroege kinderjaren.

De behoefte aan koestering, ondersteuning, bescherming, grenzen en een gevoel van een plek te hebben in de wereld, moet concreet en symbolisch worden vervuld op het juiste tijdstip en in de juiste verwantschapsrelaties – allemaal ervaren in goed passende interacties. Wanneer deze interactieve gebeurtenissen niet plaatsvinden, kan een kind niet voldoende rijpen tot zijn volwassen ware zelf, omdat het op drie niveaus schadelijke gevolgen heeft gekend: biologisch, psychologisch en existentieel.

Psychotherapie moet ernaar streven om mensen te helpen bij de integratie van lichaam, geest en ziel

De praktijk van Bodymind Integration helpt mensen om hun bewustzijn te verruimen, hun lichaam te vertrouwen als een betrouwbare bron van informatie, emoties op een veilige manier uit te drukken … en verder, om positievere levensverwachtingen te hebben als gevolg van een coherente geest, empathische relaties, en een geïntegreerd brein. Dit alles vereist de noodzaak van een gearticuleerde lichaamsgerichte benadering.

Voor de hersenen betekent integratie dat gescheiden gebieden met hun unieke functies, via synaptische verbindingen met elkaar verbonden worden. Deze geïntegreerde koppelingen zorgen ervoor dat er meer ingewikkelde functies kunnen ontstaan, zoals inzicht, empathie, intuïtie, coördinatie, emotioneel evenwicht, gratie en moraliteit.

In de geest van een individu omvat integratie het koppelen van afzonderlijke aspecten van mentale processen aan elkaar, zoals denken met gevoel, lichamelijk gevoel met logica.

In het lichaam van een individu, worden eerst de spanningen — die vaak als gewelfbogen de verschillende psychosomatische symptomen en wonden met elkaar verbinden — bevrijd, om vervolgens alle voorheen grotendeels onbewuste delen van het lichaam met elkaar te verbinden in de belangrijkste dimensies : boven-onderkant, links-rechts, voorkant-achterkant, binnenkant-buitenkant . Op die manier begint het geheel van het zelf in het lichaam zich te coördineren en te verenigen. De bevrijding en integratie in het lichaam (de soma) creëert meer ruimte voor ‘het levende’ en een appèl van het levendige.

In een relatie tussen mensen houdt integratie in dat iedereen gerespecteerd wordt in zijn of haar autonomie en gedifferentieerde zelf, terwijl hij/zij tegelijkertijd verbonden is met anderen in empathische communicatie.

Een resultaat van integratie, tenslotte is meer vriendelijkheid, veerkracht en gezondheid.

Bodymind Integration helpt mensen opnieuw te ontdekken en te worden wie ze werkelijk zijn

Bodymind Integration vertegenwoordigt het samenkomen van psycho-dynamische, systeemgerichte, cognitieve en gedragsmatige principes, samen met een attitude waarbij de cliënt centraal staat. Deze uniforme methode wordt ondersteund door de meest recente informatie over zowel de psychologische als de lichamelijke evolutie van mensen.

Informatie over lichaam / geest en ervaringen worden gebruikt door het toepassen van welomschreven principes en technieken die aan cliënten worden aangeboden op een manier die hen in staat stelt om de leiding te houden over hun eigen therapeutische proces. Het staat de cliënt bij in de behoefte om langdurige tekortkomingen in de psychologische ontwikkeling te verhelpen.

In Bodymind Integration-sessies biedt de therapeut in wezen een ruimte aan zonder oordeel, en laat hij de cliënt respectvol toe om dat wat ‘is’ te verkennen en vollediger te ervaren. Zo wordt de aangeboren wijsheid van de cliënt aangemoedigd, ondersteund en op de voorgrond gebracht. De focus ligt op intrinsieke gezondheid van het ‘essentiële zelf’, maar ook op het verruimen van bewustzijn.

Bodymind-verbindingen worden gemaakt tussen herinneringen, gedachten, spanningen in het lichaam, sensaties, emoties.

Cliënten duiken in zichzelf om geleidelijk hun eigen verbindingen tussen geest en lichaam beter te begrijpen, en om de interactie tussen ervaren gewaarwordingen, sensaties, beelden en gedachten, gesproken woorden, gedeelde en uitgedrukte emoties te verdiepen. De cliënt integreert nieuwe sensorisch-motorische, kinesthetische en auditief-visuele herinneringen die naast oudere afdrukken in het systeem worden opgeslagen. Het beschikbaar komen van nieuwe alternatieve “synthetische” geheugens zal meer realistische perspectieven op jezelf en op anderen genereren en meer optimistische verwachtingen en gedrag stimuleren, wat zal leiden tot meer plezier, tevredenheid, betekenis en een gevoel van verbondenheid in het huidige leven.

Leer meer over IBI

Het instituut

Waarom Bodymind Integration?

Dirk Marivoet

De Pioneers

Ethische code

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief