Privacybeleid

1. Beheer van persoonsgegevens

In Europa worden persoonsgegevens met name beschermd door Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot gegevensverwerking persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG).

Bij het gebruik van de site bodymind-integration.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site bodymind-integration.com heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het ‘Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker voor puur statistische en anonieme doeleinden.

In ieder geval verzamelt het International Institute for Bodymind Integration (IBI) persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de bodymind-integration.com-site. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, vooral wanneer hij deze zelf invoert.

Gebruikers van de site bodymind-integration.com worden daarom geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

Contact- en registratieformulieren:

De informatie verzameld op de contact- en registratieformulieren van de bodymind-integration.com-website wordt per e-mail verzonden om te reageren op verzoeken van internetgebruikers met betrekking tot IBI-diensten. Deze informatie wordt verzonden door het https-protocol onder een SSL-certificaat waardoor de informatie kan worden beschermd wanneer deze wordt verzonden. Ze worden 1 jaar bewaard en zijn alleen bedoeld voor IBI.

Deze gegevens zijn als volgt:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mail adres
  • Telefoon
  • Adres, postcode, stad, land
  • Gratis bericht waarin andere persoonlijke gegevens door de gebruiker kunnen worden ingevoerd

De verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen in de IBI-mailbox, in een Excel-bestand op de computer van Dirk Marivoet en in de database van de bodymind-integration.com-website. De apparaten waarop deze gegevens toegankelijk zijn (mobiele telefoons en computers) zijn beveiligd met een wachtwoord.

De gebruiker kan in ieder geval weigeren zijn persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zal hij geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site en ook geen informatie over deze diensten kunnen opvragen.

In overeenstemming met de wet “IT en vrijheden” hebben alle gebruikers het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens over hen door contact op te nemen met de IBI via e-mail op info@bodymind-integration.com.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de bodymind-integration.com-site gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op een medium aan derden.

Hyperlinks

De bodymind-integration.com site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Dirk Marivoet. Dirk Marivoet heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de bodymind-integration.com-site wil plaatsen, is het hun verantwoordelijkheid om een ​​op de site toegankelijke e-mail te sturen om hun verzoek tot het maken van een hyperlink te formuleren. Dirk Marivoet behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Cookies

Browsen op de bodymind-integration.com-site kan de installatie van cookies op de computer, smartphone of tablet van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een apparaat op een site.

We verzamelen dus automatisch bepaalde informatie over u wanneer u onze website bezoekt, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, het type van uw browser, uw toegangstijden.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistieken en beveiliging van de site bodymind-integration.com, of om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren.

De site bodymind-integration.com maakt gebruik van bedrijfsoplossingen van derden waarvoor cookies nodig zijn die persoonlijke informatie verzamelen:

  • Statistische oplossing van Google Analytics.
  • Beveiligingsoplossing Ithemes Security

Weigering om een ​​cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Blokkeer alle cookies. Bevestig op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de opslagregels in op: gebruik de aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte “Privacy en beveiliging” op voorkeuren. Op het tabblad “Privacy en beveiliging” kunt u cookies blokkeren.

Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid

Elk geschil in verband met het gebruik van de site bodymind-integration.com is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De klant van de consument heeft de mogelijkheid om binnen een periode van minder dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij de professional een verzoek tot minnelijke schikking in te dienen door bemiddeling.