Of u nu therapeut, arts, lichaamswerker, coach, spirituele zoeker of iemand bent die een trauma-geïnformeerd experiëntieel lichaamsgericht therapeut/facilitator/practitioner wil worden, deze certificerende training is ontworpen om u in staat te stellen uw ervaringsniveau, vaardigheid en begrip van integratief bodymind-werk te vergroten voor uzelf en uw cliënten/patiënten. Meer dan enkel een training, is Core Strokes is een levens-veranderende reis!

Opgebouwd uit 4 onafhankelijke en certificerende modules van 100 uur theorie en praktijk, kan deze training worden gevolgd als aanvulling op uw huidige modaliteit of praktijk of als een complete training op zichzelf om een Core Strokes ™  practitioner te worden. Een begeleid stageprogramma (gesuperviseerde praktijk van een jaar) na de vereiste opleidingsmodules (500u) in Core Strokes is vereist voor volledige practitioner certificering. Aankomende modules zijn voorzien in Frankrijk (continent en Corsica), België, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zuid-Afrika, Spanje, Mexico…

Ben je klaar voor een buitengewone en transformerende reis?

A woman experiencing joy during a Core Strokes training session

Waarom lijden, verdriet en pijn?

Onze goddelijke kern (in het Engels “CORE”) verwijst zowel letterlijk als metaforisch naar een centrum van het zelf en een centrum van het lichaam. Als centrum van het zelf zien wij het als het “Centrum van Juiste Energie”/ “Centre Of Right Energy”), dat de opslagplaats is van wijsheid, intuïtie, creativiteit, geluk, eindeloze vreugde en het antwoord op alle vragen over onze groei en ontwikkeling. Op het niveau van het lichaam is deze ruimte (Kernruimte) het gebied van het lichaam waar een onbelemmerde pulsatie bestaat, waar m.a.w. het systeem “ongepantserd” is. Vanuit deze kernruimte breidt de energie zich uit naar de rest van het lichaam en de wereld. Men gelooft dat deze ruimte verbonden is met de universele ruimte en oceaan van energie via het chakrasysteem. Algemeen wordt aangenomen dat deze centra verbonden zijn met het endocriene systeem, de ingewanden, het autonome zenuwstelsel, de zenuwplexi van de ingewanden…met open en complexe systemen.

Volledig leven vanuit onze KERN (syn. hart, essentie, het belangrijkste deel) of Kernruimte is niet altijd gemakkelijk. Het leven is inderdaad een uitdagende reis. Onze genetische natuur — die wij het meest volledig kunnen bevredigen in interacties met geschikte anderen, dwingt ons om: Onze basisbehoeften te bevredigen: Ontwikkelen en volwassen worden; Integratie en eenwording van de polariteiten van het zijn ondersteunen: De genetische, neurologische, sensorisch-motorische, gedrags- en symbolische dialectiek te beheren en te harmoniseren; De uitbreiding van het bewustzijn te ondersteunen – de zin van ons leven te kennen; De ontwikkeling van onze “Piloot” te bevorderen: Coördineren van wat we voelen, denken, beslissen en ernaar handelen; Valideren en cultiveren van uniciteit en potentieel.

Wanneer het leven geblokkeerd raakt (syn, belemmerd, gehinderd, verhinderd, tegengehouden, uitgesloten, onderdrukt, afgewezen), wordt de energiestroom (syn. efficiëntie, intensiteit, kracht, geest, uithoudingsvermogen, taaiheid, vitaliteit) en het bewustzijn (syn. awareness, mindfulness, aandacht, kennis, geest, oor, observatie, kennis) worden geblokkeerd en we ontwikkelen ofwel een chronische sympatheticotonus (paraatheid voor vechten of vluchten door stress), parasympatische “dorsale vagale” reacties (verdoving en immobilisatie) en we letterlijk uit de “ventrale vagale”, sociale betrokkenheid worden gegooid (onze complexe en genuanceerde manier… om overtollige sympatische activatie (“stress”) af te remmen door sociaal met anderen om te gaan).

Deze “levensblokkades”, “energieblokkades” of “bewustzijnsblokkades” creëren een defensief pantser met disfunctionele gedrags-, psychologische en emotionele patronen die Wilhelm Reich karakterstructuren noemde. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld onderwerping en afhankelijkheid als pseudo-oplossingen voor Liefde (onze natuurlijke habitat); agressie (onze manier om te vechten voor overleving van het zelf) en controle als vervormingen van Macht; onthechting en terugtrekking als substituten en karikaturen voor Sereniteit.

Al die pseudo-oplossingen brengen vroeg of laat hun deel van verdriet en pijn met zich mee, en ook eenzaamheid, leegte, ontevredenheid, onbehagen, vervreemding, negatieve cognitieve geloofsstructuren en de projectie van “vagale dilemma’s” (algemene indicatoren hiervan zijn b.v. een gebrek aan gevoel van comfort in het leven. Een gebrek aan gevoel van tevredenheid in het leven. Een beperkt zelf-troostend en kalmerend vermogen, moeite met het reguleren van arousal niveaus, dominantie van het sympathisch zenuwstelsel, enz.)

Deze pseudo-oplossingen en al de rest kunnen worden gezien, begrepen en getransformeerd met behulp van de Core Strokes™ methodiek. De Strokes, zijn “eenheden van (h)erkenning”. Ze kunnen verbaal of non-verbaal zijn, hands-on of hands-off.

Wilt u concreet leren en ervaren hoe u deze pijnen en verdedigingen kunt transformeren?In de Core Strokes training leer je:

 • De theorie en praktijk van een “somatisch psychologisch platform” voor het werken met het lichaam-geest-spirit, inclusief: a) fascie-georiënteerde beweging en structureel lichaamswerk dat cliënten ondersteunt bij het nastreven van hun psychologische doelen; b) een perspectief van lichaamspantser als de op weefsel gebaseerde manifestatie van adaptief gedrag (d.w.z, persoonlijkheidsafweer), en de verkenning daarvan door de lens van fasciale beperkingen en atrofie; c) tensegriteit als “het primaire organiserende gereedschap van het leven” en een “universele reeks bouwregels” die het ontwerp van organische structuren lijken te sturen; d) de praktijk van “myofasciale strokes” en Postural Integration® technieken voor “natuurlijke types” of karakterstijlen (in tegenstelling tot pathologische types) e) een map van de persoonlijkheid en een map van bewustzijn.
 • De praktijk van “strokes” (in “Core Strokes” betekent dit het geven van eenheden van (h)erkenning en emotionele steun“Economie van Strokes” & Stroking Profiel – Positief, Negatief, Voorwaardelijk, Onvoorwaardelijk, Verbaal, Non-verbaal, Intern-Extern, voor Zijn, Hebben of Doen. 
 • Lichaam, gedachten, emoties en spirit te harmonizeren en integreren en afweer los te laten volgens inzichten gebaseerd op hechtings- en ontwikkelingstheorie, affectieve en interpersoonlijke neurobiologie, psychodynamische psychotherapie inclusief karakteranalyse, traumatherapie en diep lichaamswerk. Het lichaam als sensorium, als ultieme bron van kennis, cognitie, inzicht, herkenning, introspectie, bewustzijn  (cfr. Merleau-Ponty, Schmitz en Apel) . Het gebruik van aanraking zien we als een vitale brug naar body-mind(lichaam-geest) integratie en embodiment.
 • Hoe lichaamsbewustzijn, energie- en ademwerk (gebaseerd op de kaart van de natuurlijke ademcyclus bestaande uit negen stadia en zijn blokkades van Dr. Jack Painter), therapeutische aanraking (verschillende bronnen), verbinding (ibid) en contact te gebruiken als stimulatie- en feedbacksystemen: spiegeling, neurostimulatie en modulatie, kunnen helpen een levendige pulsatie te laten ontstaan in de weefsels van het lichaam en de ganse persoonlijkheid. Een goede aanwezigheid in het lichaam via interoceptie, proprioceptie, exteroceptie, emotie en conceptualisering is noodzakelijk om een realistisch beeld te bevorderen van wat is.
 • Werken met onze aangeboren drang om dingen te voltooien en heelheid te creëren. We werken met de interactionele respons op die uitdrukkingen die voorzien in: bevrediging van basisbehoeften, acceptatie van emoties, validatie van macht/activiteit en ontvankelijkheid/activiteit, m.a.w. vorm en tegenvorm.
 • Werken met een begrijpelijke map van de persoonlijkheid en een map van bewustzijn alsook kaarten van een natuurlijke ademcyclus gebaseerd op sleutelelementen van hechtings- en ontwikkelingstheorie, affectieve en interpersoonlijke neurobiologie, psychodynamische psychotherapie en bodymind integratie inclusief karakteranalyse en diep lichaamswerk.
 • Het ontwikkelen van een Gestalt-type “hier en nu” benadering om het huidige bewustzijn van de cliënt te onderzoeken, als een weerspiegeling van wat er in het verleden is gebeurd (het lichaam als levensbiografie), “energie te bewegen”, “dialogen te creëren”, te verbeelden, emotionele substructuren te identificeren, te spiegelen d.m.v. ideale figuren, te helpen het drama dat in het innerlijk speelt om naar buiten toe zichtbaar en innerlijk bewust te worden met opstellingswerk, keuzes te maken, de werkelijkheid te beoordelen, betekenis te geven en beslissingen te nemen (ontwikkelen van de “Ego-Piloot”).
 • Hoe het zenuwstelsel te reguleren, de toestand ervan te verbeteren door van een dorsale vagale activering (neuroceptie van bedreiging en gevaar) over te gaan naar een ventrale vagale toestand met een neuro-waarneming van veiligheid. Hoe de oorsprong van energieblokkades te identificeren en hoe ze los te laten op fysiek, energetisch en emotioneel niveau door middel van hands-on lichaamswerk en met hands-off verbale begeleiding en nieuwe symbolische voorstellingen te creëren (tegengiffen). Hoe het vermogen tot zelfregulering (in plaats van behoeftigheid of afhankelijkheid) en volledige zelfexpressie te vergroten…

Waarom Core Strokes™?

Core Strokes is ontwikkeld door Dirk Marivoet na 35 jaar praktijk en lesgeven op het gebied van integratief lichaamswerk en psychotherapie. Het combineert theoretische en praktische aspecten van o.a. Core Energetica (ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD), Bodymind Integration zoals Postural, Energetic en Pelvic-Heart Integration® (ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD) en Pesso Boyden System Psychomotor (ontwikkeld door Albert en Diane Boyden-Pesso). 

Core Strokes raakt het evolutionaire proces van de levende ziel. Het ontsluit het verborgen potentieel van de bodymind en werkt met de integratie van lichaam, emoties, gedachten, wil en de spirituele dimensie. Core Strokes biedt hulpmiddelen om een ​​diepgaand en authentiek contact met het Authentieke Zelf te maken en om de energiebalans en het evenwicht in de persoonlijkheid te bevorderen.

Deze integratieve methode wordt ondersteund door de meest recente inzichten omtrent zowel de psychologische als de neurobiologische evolutie van mensen. Bodymind-inzichten en -ervaringen worden ondersteund door welomschreven principes en technieken en cliënten houden daarbij de leiding over hun eigen therapeutische proces.

In a Core Strokes training, one help each other to release the holding patterns

Hoe werkt deze methode?

Core Strokes-sessies helpen een persoon zich bewust te worden van verouderde overlevingspatronen en defensiemechanismen zoals “myofasciale pantseringen” die deel uitmaken van ons emotionele afweersysteem, en deze te transformeren.

Myofasciale pantsering kan worden gepalpeerd als spierhypertensie of hypotensie of kan ook worden waargenomen in iemands manier van bewegen, of als emotionele rigiditeit, slecht of moeilijk contact met anderen, en problemen met “levendigheid”.

Gezien het een chronisch, onbewust, onvrijwillig patroon van spier- en myofasciale spanning is, KAN HET NIET DOOR DE WIL WORDEN LOSGELATEN.

In Core Strokes-sessies helpt de een de ander de chronische afweerpatronen los te laten door in relatie te treden en in de veilige container van de sessie en uit te nodigen om met een nieuw deel van zichzelf naar buiten te komen, of met een oud deel dat zich als symptomen in het lichaam heeft verborgen.

Core Strokes gebruikt de meta-visie van een map van bewustzijn en een map van persoonlijkheid als oriëntatie voor het beoordelen van de richting en diepte van het transformationele werk.

In het geval van een één-op-één sessie geeft de aanwezigheid van de therapeut de cliënt de moed om te beginnen met het onthullen, het bewust worden, zuiveren en transformeren van alles wat vanuit de innerlijke diepte naar de oppervlakte komt.

 Wat mag je verwachten in deze training?

Deze training is ontworpen om u te laten begrijpen hoe geblokkeerde energie ons emotioneel, lichamelijk, mentaal en spiritueel beïnvloedt. Tijdens een module wisselen we theorie en praktijk af, werken we alleen, in tweetallen of in kleine groepen.

Tijdens de training zul je:

 • grondige kennis verwerven van anatomie, neuro-wetenschappelijke steun krijgen voor diep lichaamswerk en psychotherapie, energiefysiologie, hands-on lichaamswerk, body reading, diverse communicatiemiddelen en psychologische methoden.
 • een volledige reeks individuele uitgebreide “paradigma-sessies” ontvangen  en leren deze aan anderen te geven.
 • ondersteuning ontvangen bij het opzetten van een eigen praktijk.

In Core Strokes ™ -lessen putten we altijd uit de wijsheid die in de ruimte aanwezig is. We behandelen Rede, Wil en Emotie als belangrijke aspecten van leren. Leren wordt gezien als een ervaring van het ganse lichaam.

In Core Strokes ™ -trainingen wordt u begeleid bij het ontwikkelen van:

 • onvoorwaardelijke positieve waardering,
 • empathie,
 • congruentie,
 • authenticiteit,
 • zorgen voor het zelf en voor de ander.

 

Een praktijkgerichte training

Demonstraties door de trainer(s) ondersteunen uw begrip van een aantal theoretische lezingen. Je beheerst nieuwe interventies en oefeningen op ervaringsgericht en technisch niveau. Je vergroot je ervaring als therapeut door praktische training in duo’s, trio’s en subgroepen. Videofeedback, supervisie door de trainer(s), case-discussies en huiswerk in peer-supervisie groepen zijn elementen voor het evalueren van uw leerproces.

Elke module van 7 dagen bestaat uit:

 • Lichaamswerk, Oefeningen, Rollenspel, Gestalt,
 • Therapeutisch Proceswerk (individuele sessie in de groep),
 • Paradigma-sessies,
 • Peer-supervisie-bijeenkomsten,
 • Leiding geven aan oefengroepen,
 • Literatuur bestuderen,
 • Evaluatie.

Voor wie is deze Core Strokes training bedoeld?

Deze Core Strokes-training is ontworpen om relevant te zijn voor een breed scala aan professionals. De trainingsmodules kunnen worden gevolgd als aanvulling op een bestaande praktijk of als een complete training op zich. Deze training is ook bestemd voor mensen die tegelijk geïnteresseerd zijn in ernstige persoonlijke / spirituele ontwikkeling. Hier zijn voorbeelden van hoe deze training voor u relevant kan zijn.

Psychotherapeut/GGZ professional/ARts

Als u met cliënten of patiënten werkt in een 1: 1 therapeutische context, zult u waarschijnlijk merken dat lichaamsgeoriënteerde interventies soms  nuttig zullen blijken. Core Strokes is bedoeld om cliënten een ruimte te bieden om:

 • Diep belichaamd te raken m.b.v. myofasciaal, energetisch en ander lichaamswerk.
 • Duidelijkheid te verkrijgen over verwarde en verstoorde hedendaagse relaties als gevolg van onvervulde behoeften uit het verleden
 • Onverwerkte (symptoomopwekkende) emoties duidelijk en bevredigend te leren uiten / verwerken in het hele lichaam
 • Affectief en cognitief alle soorten lichaamssensaties, emotionele toestanden, afweertoestanden, afweermechanismen, waarden, attitudes, gedachten, herinneringen te volgen
 • Op symbolische wijze voor onvervulde behoeften uit het verleden te zorgen met behulp van toepasselijke rollenspelfiguren. Hierbij emotioneel en cognitief contact maken met bewustzijnsniveaus verbonden met het verleden.

De Core Strokes training geeft je ook een diepe onderdompeling in de thematiek van relaties, de krachten van eros, liefde en seksualiteit. Je persoonlijke ervaringen en leertherapie helpen je om de complexiteit van de verschillende dimensies van dit onderwerp te doorgronden. De training zal je een gegrond vertrouwen geven om zelf de ruimte te houden voor je cliënten omtrent deze thema’s en om ze competent en lichaamsgericht te begeleiden in je sessieruimte.

 

Coach, leraar, facilitator

Of je nu met kinderen, tieners of volwassenen werkt dan komen thema’s van belichaming, de zin van het leven, intimiteit en seksualiteit, waarschijnlijk naar voren in je praktijk of je klas. In een wereld die zo verstoken is van belichaamde begeleiding, wijsheid en tolerantie, moeten onze leraars, opvoeders en coaches de ruimte houden voor deze noodzakelijke verkenning.

Businesscoaches merken dikwijls op dat het leven van hun klanten wordt beïnvloed door problemen met intimiteit, gepaste afstand, grenzen, ontevredenheid, frustratie enzovoort, enzovoort. Leraren werken met jonge mensen die graag alle dimensies van hun ontwikkeling willen verkennen.

Regulering van zelf en andere en de bevrediging van ontwikkelingsbehoeften zoals plaats, verzorging, ondersteuning, bescherming en grenzen kunnen op de juiste manier worden aangepakt dank zij inzichten en ervaringen die we aanreiken in Core Strokes modules. Dit is een kans om jezelf op een zeer fundamentele manier toe te rusten voor de begeleidings- of opvoedingstaak door te leren wanneer en hoe je op een gepaste manier kunt bevredigen, valideren, respecteren en bevestigen in de juiste context .

Tantra beoefenaar/Spiritueel zoeker

Als je een Tantra-praktijk hebt of een spiritueel zoeker bent en je wilt dieper gaan in je vermogen om de rijke complexiteit te bevatten van wat wordt geraakt in mensen wanneer hun weerstanden, onvolwassenheden en afweermechanismen die vanonder de sociale maskerlaag te voorschijn komt, dan is deze training nuttig voor je.

In Core Strokes leer je o.a. diep lichaamswerk technieken die helpen om de dimensies van de thema’s ‘liefde, eros en seksualiteit’ diepgaand meer therapeutisch te doorwerken.

Veel westerse beoefenaars komen in een stadium waarin ze zich realiseren dat er veel meer bestaat in de mystieke en spirituele dimensies, dan waar ze toegang toe hebben. De Core Strokes training biedt u maanden van leren en kennisoverdracht op dit gebied.

Lichaamswerker/fysiotherapeut/osteopaat/chiropractor/somatics beoefenaar

Wanneer we direct met het lichaam werken, of met subtiele dimensies van het lichaam, maken we ook gebruik van alle intelligentie van de relationele, emotionele, mentale en spirituele ‘lichamen’ van de cliënt.

Door je eigen diepere belichaming kun je gemak, openheid en begrip overbrengen naar je cliënten.

Door therapeutisch lichaamswerk te leren, zowel rechtstreeks op het lichaam als met meer subtiele en energetische dimensies in het kader van een begrip van karakteranalyse en het evolutionaire proces van het individu dat ingebed is in het collectieve bewustzijn, zul je je cliënt leren helpen om zich dieper te verbinden met zijn / haar essentie, ware aard en richting en doel in het leven.

Diep lichaamswerk roept vaak traumatische herinneringen op bij de cliënt. Een beoefenaar die de angst niet schuwt wanneer gevoelens intens worden, maar in staat is om aanwezig te blijven en zowel de cliënt als zichzelf bewust te maken van grenzen (ze niet overschrijden) is een betere beoefenaar voor de cliënt.

Relatie therapeut

Als relatietherapeut zul je ongetwijfeld de uitdagingen aangaan in de intieme relatie van mensen, inclusief de dimensies van “liefde, eros en seksualiteit” – en je zult je inmiddels gerealiseerd hebben dat dit een zeer delicaat terrein is om met zorg en vaardigheid te behandelen.

Core Strokes is een benadering die bij uitstek de “relationele dimensie” beproeft, omwille van de mogelijkheid om letterlijk op de interface van de huid en de fascia met iemand te werken met respect voor grenzen en inzicht in het “juiste”. Ook de eerste laag van de aura is nog zeer fysiek en wordt bewust gemaakt.

Stel je voor dat hoe groter je vermogen is om de ruimte te houden voor koppels en andere relaties en als je je vaardigheid vergroot om mensen te helpen om dieper in hun belichaamde zelf te staan en in hun diepere waarheden te zinken en meer zelfvertrouwen te verwerven, dat jij dan ook een beter therapeut bent geworden met meer vermogen.

Zwangerschaps/ vruchtbaarheidscoach/Doula

Zij die met paren werken terwijl ze de uitdagingen rond vruchtbaarheid en zwangerschap doorstaan, weten dat de dynamiek van het paar rond intimiteit en seksualiteit op dit moment een teder en uitdagend groeipunt is.

Door je eigen innerlijke werk te doen in het verkennen van je eigen behoeften en door de kennis die je opdoet in deze training, zul je een nieuw gemak vinden om koppels te ondersteunen om deze tijd om te zetten in een vervullende en opwindende verkenning.

Wie zijn de trainers?

Portrait of Dirk Marivoet integrative psychotherapist

Dirk Marivoet, MSc.

is oprichter en directeur van het IBI (The International Institute for Bodymind Integration). Hij is gediplomeerd psychotherapeut (ECP) en gediplomeerd psychomotorisch therapeut (Universiteit Leuven). Hij is ook een gecertificeerd trainer en supervisor voor posturale integratie, energetische integratie, Reichiaans lichaamswerk en Pelvic-Heart Integration (Jack Painter, PhD) en een senior teacher en supervisor voor Core Energetics (John Pierrakos, MD). Na meer dan 35 jaar klinische en onderwijservaring, zowel in de academische, alternatieve als complementaire gebieden van psychotherapie, creëerde hij de Core Strokes-benadering, die hij over de hele wereld deelt. Hij woont in Gent (België).

De rode draad door de week was het gevoel onszelf steeds meer toe te staan ons volledigste zelf te zijn, en het lichaam (ons eigen lichaam) ons te laten zien waar huidige of vroegere ervaringen ons tegenhouden. Het was diep ontroerend om te zien hoe anderen (en ikzelf ook) bijzonder pijnlijke vasthoudpatronen aanpakken, en de vreugde, de lichtheid van het zijn, de frisse energie te zien die beschikbaar kwam toen ik weer tevoorschijn kwam uit het intensieve werk. 
Marcel van Rootselaar, New York

Core Strokes: Een prachtige modaliteit die verschillende praktijken integreert, gebaseerd op vele jaren ervaring in de bodymind integratie ruimte. Het biedt werkelijk een praktijk die inspirerend en waardevol is als geschenk aan de mensheid en zal zeker veel mensen ondersteunen in het verwerkelijken van de “de bloei van hun beste zelf”. 
Llewellyn Diedericks, Zuid-Afrika

Dirk heeft diepe kennis, creativiteit, wijsheid en zijn enorme vaardigheden in het werken met het lichaam en het bewustzijn. Hij is een geweldige therapeut en een ontdekkingsreiziger van de menselijke natuur!
Ivan Sebastiani, directeur van het Italian Institute of Core Energetics

Als mijn leraar voelde ik me veilig bij hem, gehoord, gezien en begrepen, en zijn dit niet de meest noodzakelijke eigenschappen van een geweldige leraar?
Paula Moreau-Smith, lichaamsgericht psychotherapeut, Engeland

Mijn grote dank gaat uit naar Dirk als trainer, supervisor, therapeut voor voortdurende inspiratie, ondersteuning, wijsheid en oprechte kwaliteiten. Hij «loopt echt wat hij praat». Een heerlijk menselijk hart dat ruimte kan maken voor alles.
Alaya Tessa

De sfeer is warm en vrolijk in een professionele en veilige omgeving. Ik apprecieerde het wetenschappelijke aspect van Dirks benadering, zijn grote kennis van mind-body-technieken, evenals zijn relatie tot kennis, die hij weet te delen in een echte uitwisselingsrelatie. Dr. Bertrand Benoit, Zwitserland

Curriculum van de Core Strokes™ training

Het doel van deze training, bestaande uit 4 modules van 7 dagen, is om vaardig te worden in Level I, II, III en IV van Core Strokes ™ (certificaten uitgereikt door IBI). Je kunt een volledig gecertificeerd Core Strokes ™ -beoefenaar worden na het voltooien van de 4 Core Strokes-modules (+ de herhaling hiervan) en een stage van 200 uur in Core Strokes ™.

Elke module ondersteunt je eigen persoonlijke groei, evenals je competentie om anderen te coachen en te helpen bij hun transformatieproces op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Na je afstuderen maak je deel uit van een internationale gemeenschap van beoefenaars in Bodymind Integration-methoden.

Core Strokes™ - Helen van trauma met diep fasciawerk en Bodymind Integration - module 1

“Je body en mind openen voor de tocht van zuivering, groei en transformatie van je ziel.”

> Werk aan de oppervlaktelaag van de fasciae

Programma:

 • Lichaamswerk met de fascia: het leren van hands-on technieken van Core Strokes om de oppervlaktelaag van het myofasciale netwerk over het hele lichaam te deblokkeren (opening van de bovenste en onderste lichaamshelften),
 • Studie van de verschillende soorten bio-energetische karakterstructuren die verband houden met deze gebieden,
 • Inzicht in en transformatie van hyper / hypo-gespannen of verdikte spier- en myofasciale bepantsering,
 • Werk aan de beweging van energie in het lichaam om tot meer soepelheid te komen,
 • Verkenning van het principe van “tensegriteit”,
 • Studie van lichaamsanatomie vanuit het oogpunt van tensegriteit,
 • Het lichaam lezen: informatie leren lezen op posturaal, energetisch, karakter en myofasciaal niveau,
 • Persoonlijkheidskaart (gebaseerd op het Core Energetica-model): leer het door de persoon gedragen ‘masker’ te identificeren en te doordringen in relatie tot zijn myofasciale spanningspatronen,
 • Energiefysiologie niveau 1: studie en praktijk van techieken van “lading” en “ontlading” van energie om psycho-lichamelijk werk te vergemakkelijken. Verkenning van de fasen 1 tot 4 van de energiecyclus en hun blokkades (model van Dr.Jack Painter),
 • Oefenen van technieken afkomstig van verschillende psycho-lichamelijke benaderingen: Gestalt, bio-energie, psychomotorische therapie …
 • Bewustwording van je houding in interactie met anderen, ruimte en objecten,
 • Oefening van specifieke acupressuurpunten om het systeem te stimuleren, kalmeren en in balans te brengen,
 • Werk aan de chakra’s op mentaal, emotioneel en wilsniveau,
 • Leren van verschillende verbale en non-verbale communicatiemiddelen,
 • Leren van relevante ander psychologische elementen,
 • Individuele en groepsgestuurde therapeutische processen,
 • Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer,
 • Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden,
 • Oefenen in paren van aangeleerde technieken (onder begeleiding),
 • Analyse van ervaringen tijdens en na de training,
 • Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 1 + hun beperkingen.

Theoretische lessen:

 • Introductie van de termen “Core” en “Strokes”,
 • Principe van ‘eenheden van herkenning’ in Core Strokes: het profiel (voorwaardelijk versus onvoorwaardelijk, positief versus negatief, verbaal versus non-verbaal, zijn versus doen) en de economie van ‘Strokes’ (hoeveel, waar en wanneer te geven of te ontvangen ),
 • Diepe ambities en verlangens naar liefde, betekenis, geluk en doel,
 • Persoonlijkheidskaart: lichaam, gevoelens en emoties, gedachten, overtuigingen, mentale beelden, wil, spiritualiteit,
 • Kaart van bewustzijn: “Zelfmaskers”, “Lagere zelf”, “Hogere zelf”,
 • Trifasische kijk op het menselijk bestaan: “pre-egoïsche fase”, “egoïsche fase” en “trans-egoïsche fase” waarin menselijke ontwikkeling kan / moet worden bereikt en in stand gehouden,
 • Het ego en de ontwikkeling van jezelf dankzij een “dynamische grond”: energie / actie / interactie / betekenis,
 • Karakterstructuren en -stijlen,
 • Lichaamstypes,
 • Tekortkomingen in basisbehoeften en methoden van ‘correctie’ door de incarnatie van ‘ideale’ figuren door een derde persoon of symbolisch object,
 • Neurowetenschap van sociale ontwikkeling: neuroaffectieve systemen, sociaal engagementsysteem, stressresponssysteem, zelfverdedigingssysteem, emotioneel regulatiesysteem …
 • Benadering van trauma : ontwikkelings-, shock, persoonlijk of collectief,
 • Theatrale ‘podiaenschermen‘ in de menselijke psyche,
 • De relatie tussen therapeut en cliënt.

Werk buiten de klas

 • Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertificeerde behandelaar (min. 6 uur),
 • Werk in groep: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen,
 • Studie van aanbevolen literatuur,
 • Persoonlijke reflectie en evaluatie.

Dankzij deze module:

 • Leer ik mijn oude patronen om te zetten in nieuwere, meer functionele.
 • Raak ik  meer belichaamd in mijn lichaam en word me meer bewust van wie ik ben.

  Core Strokes™ - Helen van trauma met diep fasciawerk en Bodymind Integration - module 2

  Versterken van je vertrouwen en je plaats innemen”

  > Werk aan de middelste laag van de fascia

  Programma:

  • Lichaamswerk op de fascia: het leren van hands-on technieken van Core Strokes om de middelste laag van het myofasciale netwerk te deblokkeren,
  • Werk aan lichaamsdelen: zijlijn, schouders, nek, bekken,
  • Focus op de persoonlijkheid: “Masker”, “Lagere Zelf” en “Hogere Zelf”,
  • Diepe holistische lichaamswerktechnieken: meridianen en acupuntenwerk, bewegingsbewustzijn, chakrawerk, zone / segmentale bepantsering,
  • Body Reading op een interactieve en fenomenologische manier,
  • Leren werken met trauma door “belichaamd diep luisteren” en diep lichaamswerk,
  • Verdieping van de technieken besproken in module 1,
  • Begeleide individuele en groepstherapeutische processen,
  • Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer,
  • Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden,
  • Oefenen van technieken in paren en onder begeleiding,
  • Analyse van ervaringen tijdens en na de training,
  • Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 2 en hun beperkingen.

  Theoretische lessen:

  • Pseudo-oplossingen: dynamiek van onderwerping / afhankelijkheid, agressie / controle, onthechting / terugtrekking en de effecten ervan in het lichaam op het niveau van structuur en houding,
  • Functionele studie van gebieden en delen van het lichaam vanuit een holistisch oogpunt,
  • Basisbehoeften, tekorten en omkeringen (niveau 2),
  • Neurofysiologie: hoe nieuwe herinneringen te creëren als complementen voor oude patronen, neurowetenschappen voor diep lichaamswerk en psychotherapie
  • Verdieping van de theoretische lessen besproken in module 1.

  Werk buiten de klas:

  • Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertificeerde behandelaar (min. 6 uur),
  • Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen,
  • Studie van aanbevolen literatuur,
  • Persoonlijke reflectie en evaluatie.

  Dankzij deze module:

  • Nodig ik nieuwe en transformerende emotionele ervaringen uit en verwelkom deze in mijn leven.
  • Ben ik meer verbonden met mijn innerlijke bronnen in mijn relatie met de ander.

   Core Strokes™ - Helen van trauma met diep fasciawerk en Bodymind Integration - module 3

    “Bevorderen van hart / bekken eenheid en harmonie en verenigen van liefde, eros en seksualiteit”

   > Werk aan de diepe laag van de fascia

   Programma:

   • Lichaamswerk in de fascia: het leren van nieuwe hands-on technieken van Core Strokes om de diepe laag van het myofasciale netwerk te bevrijden
   • Werk aan delen van het lichaam: onder-, boven- en achterkant bekken,
   • Werk op het niveau van de persoonlijkheid: focus op de “Kern”, transformatie van het “Lagere Zelf”, wortelen in het “Hogere Zelf”,
   • Herverbinding van hart / bekken,
   • Energiefysiologie niveau 3: technieken van “laden” en “ontladen” en studie van fasen 5 tot 9 van de energiecyclus (model van Dr. Jack Painter),
   • Het volgen (“tracking”) van affectieve uitdrukkingen, fysieke toestanden, verbale uitspraken, fundamentele geloofssystemen en geïnternaliseerde verboden en geboden,
   • Herziening van de technieken besproken in module 1 en 2,
   • Introductie van technieken en strategieën voor diepgaand werk,
   • Individuele en groepsgestuurde therapeutische processen,
   • Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer,
   • Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden,
   • Beoefening van technieken die in paren worden geleerd onder begeleiding,
   • Analyse van ervaringen tijdens en na de training,
   • Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 3 en hun beperkingen.

   Theoretische lessen:

   • Liefde, eros en seksualiteit: achter de maskers van liefde, kracht en wijsheid, de kunst van echte verbinding, relatie, vertrouwen en overgave,
   • Oedipale driehoeken,
   • Verdieping van de theoretische lessen besproken in module 1 en 2.

   Werk buiten de klas:

   • Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertificeerde behandelaar (min. 6 uur),
   • Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen,
   • Studie van aanbevolen bronnenboeken,
   • Persoonlijke reflectie en evaluatie.

   Dankzij deze module :

   • Ontdek ik mezelf meer in mijn diepte,
   • Integreer ik nieuwe sensomotorische, kinesthetische en audiovisuele herinneringen naast oudere herinneringen,
   • Vind ik meer duidelijkheid in mijn persoonlijke pad,
   • Op deze manier leer ik realistische, optimistische en bevredigende perspectieven op mezelf en op anderen te genereren.

   Core Strokes™ - Helen van trauma met diep fasciawerk en Bodymind Integration - module 4

   “Integreren van lichaam en geest, de vruchten proeven van het leven en je levensmissie ontdekken”

   > Integratie en in evenwicht brengen van de 3 lagen van de fascia

   Programma:

   • Lichaamswerk op de fascia: het leren van hands-on technieken van Core Strokes om de 3 lagen van het myofasciale netwerk te integreren,
   • Body-mind-spirit integratie,
   • Werk aan lichaamsdelen en dimensies: boven-beneden, links-rechts, achter-voor, binnen-buiten,
   • Energiefysiologie niveau 4: “lading” en “ontlading” technieken en ontwikkeling van de fasen 1 tot 9 van de energiecyclus en hun blokkades (Dr. Jack Painter’s model),
   • Trauma transcenderen, verder gaan
   • Verdieping en diversificatie van de technieken besproken in de vorige modules,
   • Begeleide individuele en groepstherapeutische processen,
   • Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer,
   • Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden,
   • Beoefening van technieken die in tweetallen worden geleerd onder begeleiding,
   • Analyse van ervaringen tijdens en na de training,
   • Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 4 en hun beperkingen.

   Werk buiten de klas:

   • Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertificeerde behandelaar (min. 6 uur),
   • Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen,
   • Studie van aanbevolen literatuur,
   • Persoonlijke reflectie en evaluatie.

   Dankzij deze module:

   • Pluk ik de vruchten van deze integratie en realiseer me dat ik gemaakt ben om gelukkig, zorgzaam, veerkrachtig en in een staat van volledig belichaamde gezondheid te zijn,
   • Ik realiseer me dat mijn lichaam de tempel van mijn geest is, dat de wereld mijn “thuis” is en dat er een plaats is voor al mijn relaties.

   Hoeveel kost het?

   930€/module (prijzen zijn onderhevig aan verandering)

   Bij inschrijving voor de  4 modules tegelijk (in één locatie) : 880€/module

   Prijs is voor Europeanen en Noord-Amerikanen. Prijzen kunnen verschillen voor andere continenten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

   De prijs is inclusief de deelname aan de training-module en een handleiding.
   De reiskosten, accommodatie en eten zijn niet inbegrepen.

   Aankomende modules : data en plaatsen

   Heb je interesse maar wil je meer weten over Core Strokes voordat je je inschrijft?

   Om je een eerste ervaring te laten opdoen met Core Strokes en wat het je te bieden heeft, kun je deelnemen aan een van onze 2, 3 of 4 dagen introductieworkshops in België, Frankrijk, Italië, Corsica, Nederland, VK, VS, Zuid-Afrika , Australië of elders.

   No upcoming introductory workshop for the moment.
   Please contact us to express your interest in participating in an introductory workshop.

    

   Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

   door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief