CORE STROKES ™ – MODULE 2

17 > 23 oktober 2024
Frankrijk (Albières)

Let op: er zijn 8 inschrijvingen nodig voor 17 juli om deze module door te laten gaan.

“Leven in een ruim lichaam vol vertrouwen, in staat tot samenhangende ervaringen”

Deze Core Strokes-workshop kan worden gevolgd voor uw persoonlijke ontwikkeling.

“Trauma creëert fragmentatie in de samenhang van ervaring. Gevoel wordt gescheiden van beeld. Gevoel wordt gescheiden van betekenis. Gedrag wordt gescheiden van affect. In de woorden van Yeats, het centrum houdt niet stand. Onze innerlijke ervaring begint letterlijk uit elkaar te vallen.” Peter Levine, PhD.

Het doel van deze training-workshop is om in theorie en praktijk te bestuderen hoe trauma in het lichaam verwerkt en geheeld kan worden met behulp van de Core Strokes benadering. We zullen zien hoe op het “intermediaire diep” niveau van de bodymind, zich in de myofascia beschermings- en defensiemechanismen hebben gevormd, die ons in een te strak keurslijf houden, waardoor het innemen van onze volledige lengte, breedte en diepte gecompromiteerd werd. 

Core Strokes™ is een veelomvattend en krachtig therapeutisch proces voor zelfontwikkeling dat gebaseerd is op het lichaam en trauma. De benadering bestaat uit de originele en krachtige synthese van aan de ene kant de uiterst effectieve neo-reichiaanse myofasciale release en integratie technieken die werden ontwikkeld door Dr. Jack Painter in de jaren 1960 (Postural Integration) en het doorwaden van een “energetische ademcyclus (de innerlijke “River of Life”) in 9 fasen (Energetic Integration). Tevens worden inzichten uit de Core Energetica, Gestalt, Zen, Pesso-Boyden therapie, bewustwording door beweging worden geïntegreerd. Het werk is gebaseerd op de algemeen aanvaarde notie dat we onszelf worden in interactie en dat relationele allianties nodig zijn om ons volledig te kunnen verbinden met en te leven vanuit onze Core (Center Of Right Energy). Het werk combineert afstemming,  diep ervaringsgericht lichaamswerk, therapeutische aanraking en psychotherapie. 

Wat is/zijn Core Strokes?

De Core Strokes-methode is ontwikkeld door Dirk Marivoet na 30 jaar praktijkbeoefening en lesgeven.

Deze bodymind methode combineert de theoretische en praktische aspecten van de volgende benaderingen:

 • Postural integration, Energetic Integration en Pelvic-Heart Integration, de verschillende vormen van Bodymind Integration die werden ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD tussen 1969 en 2010.
 • Core Energetics, ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD vanaf 1973.
 • Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP), ontwikkeld door Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso in de jaren 1960.
 • Andere benaderingen en systemen zoals die van William Reich, Carl Jung, Alexander Lowen, Eric Berne…

In Core Strokes staat ‘Core’ voor ons ‘Center of Right Energy’ en ‘Strokes’ voor de eenheden van (h)erkenning (die verbaal of non-verbaal kunnen zijn) alsook voor de gerichte hands-on manipulaties, aanrakingen en strelingen die ons helpen om naar buiten komen met een nieuw deel van onszelf, of een oud deel daarvan dat zich als symptomen in het lichaam heeft verstopt. De aanwezigheid van de therapeut moet de cliënt de moed geven om te beginnen te onthullen (en bewust te worden) van wat er vanuit zijn innerlijke diepten naar boven komt (de dynamische grond, de zetel van het diepste niveau van het onbewuste, het geërfde of collectief onbewuste).

AANRAKEN EN GERAAKT WORDEN: LEER LEVEN MET EEN OPEN EN BESCHIKBAAR HART!”

 • De originaliteit en effectiviteit van de Core Strokes-methode ligt in het vermogen om technieken van lichaamswerk en verbale expressie te integreren die ons diep van binnen zullen “raken”, zowel in onze weefsels als in onze emoties, onze wonden, onze fundamentele menselijke behoeften, onze ziel
 • Core Strokes stelt ons in staat om te ontdekken in welke mate de “klappen”, de “steken” die we ontvangen ons pijn kunnen doen, ons kunnen sluiten, en hoeveel de “strelingen”, de “strokes”, ons steun, herkenning en toelating kunnen brengen. ons om ons te openen en in onze “Kern” (ons “Centrum van Juiste Energie”) te zijn.
 • Met Core Strokes leer je je behoeften en je emoties te uiten, je spanningen los te laten, in overgave te gaan, op een ander manier te luisteren en waar te nemen, te geven en te ontvangen. Op trauma gebaseerde beschermings- en verdedigingsmechanismen worden effectief opgelost en geïntegreerd, terwijl een diepe verbinding met je Authentieke Zelf wordt ontwikkeld.

Programma van de module 2 Core Strokes – Het ruimtelijke lichaam.

Deze training – die kan worden gevolgd als initiatie in Core Strokes – richt zich op de vele manieren waarop we veiligheid, erbij horen, koestering, steun, bescherming en liefdevolle grenzen kunnen vinden en heling kunnen versterken om de gedissocieerde en gefragmenteerde energieën die aanwezig zijn in de “trauma vortex” te helen en op te lossen. We zullen kijken naar de manieren waarop individuen de neiging hebben om gewaarwordingen, beelden, gedrag, affect en betekenis op ongezonde manieren te koppelen als gevolg van trauma. Strategieën om de diverse afweerreacties (Eng.: Fight, Flight, Freeze, Fawn en Fold) in de context van Reichiaanse Karakterstructuren (uitgebreid met originele Core Strokes inzichten in weefseldynamica en psycho-emotioneel doorwerken). We zullen leren hoe we gezonde verdedigingsreacties kunnen herstellen waar ze verloren zijn gegaan of waar ze niet ontwikkeld waren, evenals hoe we latente mogelijkheden in de bodymind kunnen actualizeren. We begrijpen “geïntegreerde intelligentie” als een combinatie van exteroceptie, interoceptie, proprioceptie, emotie en conceptualisatie.

Meer specifiek richten we ons tijdens deze workshop op de “intermediair diepe laag” van het myofasciale netwerk en de ermee verbonden psychologische thema’s van vertrouwen, sensualiteit, verlangen en uitreiken en de 3-dimensionale expansie van het Core Self.

In deze training leren we hoe we in contact kunnen komen met ons myofasciale systeem vanuit een neo-reichiaans kader, waarbij ontspanning en integratie op het niveau van emotie, energie, houding, zintuiglijke ervaring en zingeving gefaciliteerd worden. We willen op dat niveau bijv. de ruimte tussen de ribben en het bekken bevrijden, wat o.a. helpt om chronische spanning en overmatige belasting t.h.v. schouders, nek en het hoofd los te laten. We willen ook de schouders zelf helpen “hun beste plaats in te nemen”.  We geven een uitgebreid overzicht van de anatomie van de schoudergordel en flanken. We behandelen tevens de anatomie en neurofysiologie van het hoofd, de nek en het gezicht in de context van de polyvagale theoretische lichaamsgerichte toepassing. In deze training belichten we ook de psychologische dimensie van onze lichaamshouding als onderdeel van ons gedrag, evenals de “maskers” die we dragen en die ons ware gezicht verbergen. Dankzij de link met neuroaffectieve wetenschappen en lichaamsgerichte psychotherapie leren we op een vaardige manier cliënten gevoelig te maken voor het verband tussen onvervulde basisbehoeften en de houdingen en persoonlijkheidsdistorties die daaruit voortkomen. In deze context pakken we de bronnen van fysieke, emotionele en psychologische pijn aan. We gaan ook dieper in op mogelijke blokkades in elk van de fasen van de energetische ademhalingscyclus,” een verdere ontwikkeling van Wilhelm Reich’s “Levensformule” : spanning -> lading -> ontlading -> expansie. Door op een open, ontspannen manier te leren ademen, begint het lichaam een hogere energietoestand te creëren die “lading” of “activering” wordt genoemd. Hierdoor kunnen we fysieke, emotionele en mentale patronen bij onze cliënten blootleggen, waarna we helpen loslaten en integreren met behulp van Gestalt, weefselwerk en andere technieken.

Programma :

 • Werk op lichaam en brein-niveau: Hands-on en Hands-off Core Strokes-technieken om de middelste laag van het myofasciale netwerk te deblokkeren via interactieve en geïnformeerde co-regulering

 • Werken aan de delen van het lichaam op alle bewustzijnsniveaus (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel): zijlijn, romp, schouders, nek, bekken
 • “De piloot” en het “kern-zelf” ontwikkelen en de structuur van de belichaamde persoonlijkheid begrijpen en transformeren: “Masker”, “Lager Zelf” en “Hoger Zelf”
 • Andere holistische lichaamswerktechnieken: myofasciale strokes voor bevrijden en integreren, meridiaan- en puntwerk, bewegingsbewustzijn, chakrawerk, zone-/segmentale de-armoring
 • Basisbehoeften, verlangen, tekorten en omkeringen (deel 2)
 • Body Reading : het lichaam lezen op interactieve en fenomenologische wijze
 • Werk met individueel, relationeel en collectief trauma door “belichaamd diep luisteren” en co-regulerend lichaamsgericht werk.
 • Pseudo-oplossingen transformeren : de dynamiek van onderwerping/afhankelijkheid, agressie/controle, onthechting/terugtrekking en de effecten daarvan in het lichaam op het niveau van structuur en houding
 • Functionele, emotionele en anatomische studie van gebieden en delen van het lichaam vanuit een holistisch oogpunt
 • Nieuwe correctieve geheugens creëren als aanvulling op automatische of onbewuste oude patronen

Educatieve middelen

 • Bodymind meditaties en oefeningen (ontwaken, bewustzijn, verankering, ademhaling, beweging, stem, etc.)
 • Theoretische bijdragen
 • Demonstraties van individuele sessies in grote groepen
 • Begeleide oefening in kleine groepen en analyse van ervaringen
 • Analyse van de effecten van de geteste methoden en technieken
 • Vraag en antwoord tijd

Werk buiten de klas

Alleen voor diegenen die de hele Core Strokes opleiding willen volgen en een diploma willen behalen.

 • Individuele sessies in Core Strokes met een gecertificeerde behandelaar (min. 6 uur)
 • Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten (live en online) om de tijdens de opleiding behandelde onderwerpen uit te wisselen en te oefenen met andere studenten
 • Studie van aanbevolen bronnen
 • Persoonlijke reflectie, delen en evaluatie

Voor degenen die het certificaat van Core Strokes Practitioner willen behalen, raadpleeg het volledige trainingsprogramma

Dankzij deze module:

 • Nodig en verwelkom ik nieuwe manieren van zijn en verhouden in mijn leven.
 • Ben ik meer verbonden met mijn innerlijke bronnen in relatie tot de ander.

Wie is de begeleider?

Portrait of Dirk Marivoet integrative psychotherapist

Dirk Marivoet, MSc.

is oprichter en directeur van het IBI (The International Institute for Bodymind Integration). Hij is geaccrediteerd psychotherapeut (BVP, EABP, EAP) en gediplomeerd psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut (Universiteit Leuven). Hij is ook een gecertificeerd advanced trainer en supervisor voor Postural integration, Energetic Integration, Reichiaans lichaamswerk en Pelvic-Heart-Integration (Jack Painter, PhD) een senior trainer en supervisor voor Core Energetica (John Pierrakos, MD) en Chair van de Core Science Foundation (CSF). Na meer dan 35 jaar klinische en onderwijservaring, zowel in de academische, alternatieve als complementaire gebieden van psychotherapie, bodymind integration e.a. creëerde hij de Core Strokes-benadering, die hij over de hele wereld deelt. Hij woont in Gent (België).

De plaats in Domaine de Marseille

Deze trainingworkshop wordt gegeven in de buurt van Carcassonne (F), in het “Domaine de Marseille”. In het land van de Katharen, 50 km ten zuiden van Carcassonne, vlakbij de omgekeerde berg Bugarach, de warmwaterbronnen van Rennes-les-Bains en het legendarische dorp Rennes-le-Château. Het is een plek waar je nieuwe energie kunt opdoen, kunt nadenken, tot jezelf kunt komen, kunt mediteren en het leven kunt vieren. Voor meer details, zie HIER.

Praktische informatie

Data en plaats :

Data : van 17 oktober 2024 (16 u) tot 23 oktober  (16 u) 2024

Let op: er zijn 8 inschrijvingen nodig voor 17 juli om deze module door te laten gaan.

Plaats : Residentiëel, op 50 km ten zuiden van Carcassonne in Domaine de Marseille (Albières, Aude)

Tarieven voor logies en maaltijden :

Ongeveer 80 euro in functie van de gekozen optie.

Deelnamekosten in de cursus :

 • Early Bird – 880 € (voor  17 juli 2024)
 • Normaal Tarief – 930 € (na 17 juli 2024)

Geniet van een korting van 5 % door een andere persoon mee aan te melden.

Gehanteerde talen :

Engels (met mogelijke vertaling naar het Frans en het Nederlands door Dirk Marivoet)

VRAGEN ?

Schrijf Agnès Desnos, die instaat voor de organisatie : agnesdesnos@protonmail.com

Meld je aan voor deze module

Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor deze module.

Module 1 kan worden gevolgd als een introductiecursus. In overleg kunnen Module 2, 3 en 4 gevolgd worden vóór Module 1 of in een andere volgorde. Als je vragen hebt over wat ook, overleg aub over de mogelijkheden met ons.

Als je voor de eerste keer aanmeldt, beschrijf dan je ervaring op het gebied van psychotherapie, persoonlijke ontwikkeling, ervaringswerk, diep lichaamswerk, emotioneel proceswerk (individueel of groep), lichaamspsychotherapie, bodymind-integratie, systemisch werk / gezinstherapie / koppeltherapie…).

Gelieve alle onderstaande velden in te vullen voordat u uw aanvraag verstuurt.
Lees de deelnemings- en annuleringsvoorwaarden.

Beroep en/of professionele droom

Andere modules

De Core Strokes training bestaat uit 4 modules van elk 7 dagen. De 4 modules kun je het beste achter elkaar volgen, maar je kunt de modules op elke locatie in een andere volgorde nemen. De inhoud is overal ter wereld hetzelfde. Kom meer te weten over andere moduledata elders.

Inleidende workshops om de methode te ontdekken

No upcoming introductory workshop for the moment.
Please contact us to express your interest in participating in an introductory workshop.

 

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief