Persoonlijke Ontwikkeling

Ontvangst  >  Info center  >  Methodes  >  Persoonlijke Ontwikkeling

Letting go and laughter

Groei en ontwikkeling passen bij onze authentieke aard

Groei en ontwikkeling passen bij ons authentieke karakter. Het zit als het ware in onze genen geschreven dat we kunnen verlangen naar plezier, voldoening, betekenis en verbinding. We hebben immers de mogelijkheid om deze staten te herkennen, ervaren en benoemen. We kunnen onze aard volledig bevredigen in interacties met geschikte anderen. Daarom zoeken we gedurende ons hele leven selectief naar contexten en interacties die beloven:

 • voldoen aan onze basisbehoeften
 • help ons bij het integreren en verenigen van de polariteiten van ons wezen
 • steun ons bij de uitbreiding van ons bewustzijn
 • de ontwikkeling van onze “pilot” verbeteren
 • valideer en cultiveer ons uniek en potentieel zijn.

We hebben aan het Instituut voor Bodywork Integration (IBI), jarenlang onderzoek gedaan en ervaring opgedaan omtrent “de mens in beweging” die ernaar streeft een meer bevredigend en vervullend leven te leiden.

Onze benaderingen zijn gericht op het elimineren van pijn, frustratie, wanhoop en vervreemding en op het vinden van manier om je elementaire behoeften bevredigen. Deze behoeften zijn: Je plaats hebben in het leven, jezelf gevoed voelen, voldoende en juiste ondersteuning hebben, Je beschermd weten en jezelf en anderen liefdevol kunnen begrenzen.

Andere doelstellingen van ons groeiwerk zijn:

 • de neurologische integratie van de linker- en rechterhersenhelft van de hersenen. De linkerhersenhelft die de hoofdrol speelt in onze bewuste, rationele, abstraherende, intellectuele, cognitieve, verbale en lineaire denkvermogens en de rechterhersenhelft die de hoofdverantwoordelijke is in ons onbewuste, emotionele, ruimtelijke, artistieke, intuïtieve, non-verbale en organismisch denken.
 • een sensori-motorische ontwikkeling rond actie (motoriek), perceptie (sensorische indrukken) en integratie (het kundig combineren van perceptie en actie in gecoördineerd gedrag).
 • bewustzijn van ons gedrag : helpen bij het integreren en balanceren van onze expressieve capaciteiten en onze receptieve capaciteiten.
 • het symbolische: het mannelijke en vrouwelijke / yin en yang / animus en anima
 • het energetische: energie is vrij onzichtbaar op het “micro” niveau, maar we hebben het aangeboren vermogen om onze energie om te zetten in actie op “macroniveau”.
  • Actie is gedrag en beweging dat voortkomt uit gevoel, “spanning” of “emotionele beweging”
  • Actie creëert vorm: door de energie in het lichaam bewust te gebruiken en er richting aan te geven vormen we onszelf fysiek en mentaal
  • Actie is expressie die volgt op een gevoelde behoefte volgt
  • We komen tot actie om met iets of iemand anders te communiceren en vanuit die communicatie zaken te integreren in onszelf en de wereld.
 • het betekenisniveau: Betekenis is de vertaling van onze interactieve ervaringen in bewuste, symbolische, talige beschrijvende termen: We kunnen onze ervaringen verwoorden en bespreken. In groepssessie houden we wat we “sharing rondes” noemen waar u je je ervaringen uit oefeningen en interacties kan delen, feedback ontvangen en diepere betekenissen kan vinden.
Open

Als we om ons heen kijken, zien we dat alle levende wezens groeien en veranderen. Bomen krijgen takken. Rupsen worden vlinders. Vogels maken nesten en leggen eieren. Persoonlijke ontwikkeling verandert je leven, geeft betekenis aan je leven. Persoonlijke groei geeft inhoud aan je leven.

 • Door je persoonlijke ontwikkeling voel je je gezonder. Deels omdat je je bezighoudt met de dimensies van lichaam, geest en ziel, en deels omdat ontwikkeling op zich je beter doet voelen. Als je meer voldoening, meer geluk ervaart, heb je ook meer energie. Als je lichaam en geest zich beter voelen en beter functioneren, is het logisch dat je gezonder bent en dat je je eerder gelukkig zult voelen.
 • Je persoonlijke ontwikkeling heeft ook effect op je omgeving. Jouw groei is op zijn beurt een katalysator voor veranderingen om ons heen en in anderen om ons heen. De verandering die je graag bij anderen zou willen zien, zelf belichamen is een mooi gezegde dat dit weergeeft.
 • Veel van ons werk is gericht op het ondersteunen en versnellen van jouw persoonlijke ontwikkeling. Veel momenten van ‘crisis’ zijn in feite uitnodigingen tot persoonlijke groei. Crisis is voor ons geen vies woord. Naarmate je innerlijk groeit (in je lichaam), wordt je leven aangenamer en interessanter. Je voelt je levend, verbonden, bewust en meer aanwezig.
 • Als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, kun je in een flow komen. “Flow” geeft de ervaring van voldoening en vreugde.
 • Persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk onvermijdelijk als je “autonomie” hoog in het vaandel hebt staan. Het leven beweegt, verandert. We kunnen met deze stroom meegaan en de veranderende energie gebruiken als we dat willen. We hebben tenslotte allemaal een intrinsiek verlangen naar zelfrealisatie. Helaas wordt dit vaak uitgeroepen door onze geconditioneerde geest (die door veel “aanpassing” is gegaan). Dientengevolge doen we soms niet langer de “juiste” dingen (we raken uit onze kern (“= het centrum van de juiste energie”). We stellen daarom het concept van groei en zelfbeschikking tegenover het concept van geforceerde aanpassing onder druk van iets of iemand anders en afhankelijkheid.

Het Instituut voor Bodymind Integration ondersteunt jouw groeibeweging, lichamelijkheid en gezondheid op een bodymind manier: holistisch, lichaamsgericht, energetisch, interactief, ademend, verrijkend…

Vond je dit artikel leuk? Deel het op:

Individuele therapiesessies

Dirk Marivoet psychotherapist in Belgium

Dirk Marivoet, MSc. is een Europees gecertificeerd psychotherapeut (ECP). Na studies fysiotherapie en psychomotorische therapie aan de KU Leuven was hij er gedurende 11 jaar werkzaam in een psychoanalytische context. Hij studeerde en werkte samen met diverse pioniers uit het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie en voert sedert 1994 praktijk in Gent (IBI) alwaar hij een wetenschappelijk onderbouwde lichaamsgerichte behandeling aanbiedt voor klachten als gevolg van stress, trauma, rouw e.a. . Daarnaast is hij actief in de Core Science Foundation en als docent aan diverse internationale opleidingen.

In Gent (België), Europa, de rest van de wereld en online.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief