Pelvic-Heart Integration : Hart in Sexualiteit

Ontvangst  >  Info center  >  Methodes  >  Pelvic-Heart Integration : Hart in Sexualiteit

Het mannelijke en vrouwelijke verenigen in het Zelf en je intieme relaties

Oorsprong van Pelvic-Heart Integration

Jack W. Painter, PhD, die de wereldberoemde modaliteit van Diep Holistisch Lichaamswerk: Postural Integration® (PI), in de jaren zestig ontwikkelde, was ook een pionier op het gebied van “pelvic release”, een praktisch werk dat hij ontwikkelde in de jaren 1970 en dat helpt bij het vrijmaken van bepantsering en trauma op het niveau van de geslachtsorganen en bekkenbodem. Dit werk werd op zijn beurt onderdeel van de Advanced Postural Integration Training. Zijn nauwe relatie met Margo Anand, oprichter van Skydancing Tantra en zijn samenwerking met Willem Poppeliers, oprichter van Sexual Grounding Therapy resulteerde in een krachtige kruisbestuiving van hun wetenschappelijke en professionele werk. Dit mondde uit in de ontwikkeling van eerst Energetic Integration (EI) en later in de jaren 1990 in Pelvic-Heart Integration (PHI). PHI biedt een waardevol kader voor seksuele healing – zowel in de zin van het ontrafelen van seksuele disfunctie als in de zin van het herstel van vertrouwen en harmonie tussen mannen en vrouwen. Het behandelt ook de centrale vragen over hoe seksueel levend te zijn en hoe hart en geslachtsdelen op een volwassen gerelateerde manier met elkaar te verbinden.

Pelvic-Heart Integration : Het transformeren van patronen van seksuele frustratie uit het verleden

Man carrying woman

Veel van de aandacht van Pelvic-Heart Integration gaat naar het herstel van de natuurlijke energiestroom (van levens (seksuele) energie) in het lichaam. De integriteit van deze energiestroom tussen het hart en de geslachtsorganen krijgt hierin speciale aandacht. Voor de natuurlijke energiestroom van het kind werd onderbroken door beperkte, niet-begrijpende of gefrustreerde ouders, maakten zijn hart en zijn geslachtsdelen deel uit van een stroom van verenigde, orgastische, levendige energie; van sensualiteit die gekenmerkt wordt door onschuld, nieuwsgierigheid en vreugdevolle opwinding. PHI-proceswerk omvat het leren begrijpen hoe we deze stroom hebben afgesneden en hoe onze verworven genderidentiteiten onze daadwerkelijke seksuele relaties ondersteunen of ondermijnen, en hoe onze vroegere en huidige relatiepatronen zijn gekoppeld aan onze seksuele blokkades nu. Pelvic-Heart Integration helpt ons te begrijpen dat er niet zoiets bestaat als een kracht, een principe of een idee dat op zichzelf problematisch of zondig is, en dit principe is van toepassing op seksuele energie. Het is eerder de scheiding van seksualiteit en liefde die seks op een manier problematisch of ‘zondig’ maakt. Liefde wordt vaak verward met comfort en de valse stabiliteit die wordt verkregen door emotionele ‘business deals’. Dat maakt het eerder lelijk, vervormd en dikwijls echt verwarrend. Liefde gaat in dit soort relaties ook vaak verloren. Harten worden “gebroken” wanneer iemand van wie je houdt, “nee” zegt, zich terugtrekt of stopt om zo veilig te blijven of om zo pijn en frustratie te voorkomen. Terwijl we wegrennen van onze diepe gevoelens – van onze gebroken harten – investeren we vervolgens veel energie in wereldse, persoonlijke of ja … seksuele erkenning.

De Pelvic-Heart Integration Workshop en Training

In een PHI-workshop of training worden deze themas niet alleen besproken, maar worden ze in het hele lichaam gevoeld terwijl deelnemers worden ondersteund bij het verkennen van hun hechting-stijlen, hun oude wonden die doorgegeven zijn doorheen generaties, hun beschermings- en verdedigingsmechanismen. Van therapeutisch belang is vervolgens dat er op symbolisch niveau en in de beleefde ervaring een nieuw geheugen wordt gecreëerd van een bevredigende innerlijke driehoek tussen moeder , vader en kind alsook van meer ideale voorouderlijke configuraties. We gebruiken in het werk ook massage en aanraking om de stromen van warm genot -waar we het bestaan soms van vergeten zijn- in de weefsels van het lichaam te openen. Zacht of diep contact met huid, weefsel, spieren en botten helpt elk deel van het lichaam te openen en laat elke wens, elke fantasie weer welkom zijn in het vlees. Door dit werk te doen, kunnen we ons geleidelijk meer bewust worden van hoe een deel van ons, wanneer onze seksuele verlangens met kracht aan de oppervlakte komen, de ervaring probeert af te sluiten of te onderdrukken. De borst en het hart kunnen terugtrekken omdat onze herinnering aan pijn uit het verleden er zit, of de buik kan samentrekken om onze fysieke opwinding apart te houden van onze emotionele teleurstelling. In het therapeutisch werk wordt je aangemoedigd om, op je eigen ritme, verschillende manieren van ademen te verkennen die tot nieuwe vormen van opwinding kunnen leiden. Door te surfen op de golven van opladende en ontladende energie, zul je de kracht zo kunnen ontdekken van het tot expressie brengen van opgeslagen of verboden ladingen. Het therapeutisch proces gaat duidelijk terug in de tijd, omdat de dynamiek van bepaalde gezinssituaties wordt geholpen om te worden getransformeerd te raken in nieuwe maar dikwijls nog onvoorstelbare mogelijkheden voor de werker.

Het mannelijke en vrouwelijke samen krijgen

Door onze aandacht te richten op de dynamiek van het mannelijke en vrouwelijke in ons eigen lichaam en geest, geven we onszelf een hefboomeffect om verandering veel effectiever te bewerkstelligen dan wanneer we anderen proberen te veranderen en hen de schuld geven omdat ze niet voldoende zijn. We ontdekken ook hoe onze karakteristieke ademhalingspatronen, gedachten, emoties en lichaamspantsering de vrije stroom van onze levenskracht blokkeren en ons vermogen tot zinnelijk genot en orgastische bevrijding belemmeren. In PHI beginnen we heel praktisch met het onderzoeken van het mannelijke en vrouwelijke als een uitdrukking van de adem – het vrouwelijke is de inademing, het mannelijke is de uitademing. Het vrouwelijke gaat over het opnemen, ontvangen en vullen van onszelf. De energetische stroomrichting gaat van de geslachtsorganen naar het hart en vandaar naar de wereld (de andere).

Het mannelijke ontspant en laat los, het mannelijke staat rechtop, is stevigheid, afstemming en penetratie. De energetische stroom van de mannelijke pool gaat van het hart naar de geslachtsorganen en vandaar naar de wereld (de andere).

De mannelijke en vrouwelijke energieën in het lichaam hebben dus een richting- of cyclische stroom: de vrouwelijke beweging van het bekken naar het hart wordt aangevuld door de mannelijke beweging van het hart naar de geslachtsorganen. Wanneer de mannelijke en de vrouwelijke krachten met elkaar in contact komen en uiteindelijk samensmelten, hetzij in iemands eigen lichaam of in verbinding met een ander gebeurt, resulteert dit in seksueel genot en opwinding, wat uiteindelijk gaat culmineren in een volledig lichaamsorgasme als de natuurlijke stroom niet wordt belemmerd. Maar deze interne stroom, evenals het circuit dat is gevormd wanneer twee individuen samenkomen, verliest zijn integriteit wanneer de interne verbinding van een persoon tussen hart en geslachtsdelen wordt verbroken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is holding-space_hug-2-720x377-1.jpg

Terwijl we dit alles met elkaar verkennen en met elkaar werken tijdens een workshop of training, ontdekken we deze oude patronen in ons eigen lichaam, maar vinden we ook waar ons lichaam naar verlangt, en wat onze mannelijke en vrouwelijke kanten echt willen. Wanneer ons lichaam de ambities van deze twee kanten begint te harmoniseren, wanneer onze innerlijke (symbolische) moeder en vader de seksualiteit van ons innerlijke kind ondersteunen, houden we van onszelf, en creëren we een sterke stroom tussen het bekken en het hart, in plaats van alleen naar buiten gericht te zijn voor de liefde waar we op hopen.

We herschrijven op deze manier onze innerlijke driehoek om zo vervolgens zowel gezondere relaties als meer seksuele bevrediging te kennen. Door de mannelijke hart-bekkenstroom tussen onze beide innerlijke symbolische ouders toe te staan en te ondersteunen; door de vrouwelijke bekken-hartstroom tussen onze beide innerlijke ouders te omarmen, en dus in onszelf, kunnen we de onschuld, nieuwsgierigheid en opwinding van onze kindertijd in elke fase van ons leven herwinnen. Deze innerlijke integratie geeft een sensuele standvastigheid aan onze liefde en stelt ons in staat om liefde te delen met anderen zonder onszelf te verliezen. We zien zo hoe liefde bestaat als een onderdeel van onze innerlijke ervaring tijdens de aanwezigheid of afwezigheid van een minnaar.

Je een deel voelen van een voortdurende cyclus van genitale en hartenergie doorheen de generaties

In PHI hebben we de mogelijkheid om te kijken naar hoe onze groeiende en veranderende lichamen de fundamentele energie van seksualiteit uitdrukken in de kindertijd, adolescentie, volwassenheid en ouderdom; alsook hoe ons karakter gedurende ons hele leven wordt gevormd en hervormd. Wanneer we fysiek en emotioneel de verbinding tussen de geslachtsorganen en het hart beginnen te voelen, laten we ook onze innerlijke symbolische ouders aanwezig zijn. We realiseren ons op dat moment dat zij dezelfde ambities hebben als onze de ambities die onze echte ouders en hun ouders. We realiseren ons ook hoezeer deze verlangens niet vervuld zijn geweest of hoe en in welke mate ze onbewust zijn gebleven. We realiseren ons uiteindelijk dat we deel uitmaken van een voortdurende concrete, fysieke stroom van genitale en hartenergie, die onze eigen kinderen en op hun beurt hun kinderen verder kunnen vervullen.

Methodologie van PHI

Nieuwe ervaringen en niveaus van opwinding en plezier creëren

Een PHI-workshop – en we gebruiken dit ook veel in trainings – begint meestal met een aantal speelse opwarmingsoefeningen die je ook iets leren over de energie-meridianen en het balanceren van yin- en yang-energieën. Dit wordt gevolgd door het werken met het ervaren van het model van de “energetische cyclus van natuurlijke energie” die Jack Painter ontwierp. De ontdekking van je vroegere, huidige en toekomstige seksuele kracht gebeurt met het lichaam. Met aanraking, ademwerk, beweging, rollenspel, actieve verbeeldingskracht en lichaamswerk, zul je je hopelijk bewust worden van hoe je je lichaam als basis in je seksuele, liefdes en spirituele leven kunt brengen.

We onderzoeken hoe ons seksuele bewustzijn in onze diepe lichaamsweefsels en in onze ademhaling vervat zitten. Je wordt geholpen om je verlangen en gevoel van vrijheid te doen ontwaken – gebaseerd op het model van de energetische cyclus – en wordt aangemoedigd om op je eigen ritme verschillende manieren van ademen te verkennen die tot nieuwe vormen van opwinding kunnen leiden. Door te “surfen” op golven van oplaad- en ontladingsenergie, zal je de kracht kunnen ontdekken om geaccumuleerde of verboden ladingen tot expressie te brengen. Door deze energie vrij en compleet te laten zijn, kan je in jezelf oude blokkades openen en opnieuw stromende golven van warm genot cultiveren als vanouds. We ervaren lichamelijke opening en de verbinding tussen het hart en onze geslachtsorganen. Het werk met onze ademhaling en het lichaamswerk wordt gebruikt om de energieën vrij te maken en tegelijkertijd het bekkensegment (bekkenbodem, billen, psoas, …), het middenrif en de ribbenkast te herstructureren: Diep lichaamswerk. Ongeacht je ervaringsniveau, we helpen je om te leren hoe u je je seksuele eenheid kunt behouden terwijl je jezelf durft te openbaren. Zacht of diep contact met huid, weefsel, spieren en botten helpt je om elk deel van je lichaam te openen en laat je elke wens, elke fantasie welkom zijn in je vlees. We zorgen er steeds voor dat je “piloot” – de hoogste niveau van je bewustzijn – aanwezig bijft. Regressie om de regressie is niet de bedoeling.

Trainers van PHI geven les en demonstreren; deelnemers oefenen op elkaar en vertellen vervolgens wat ze hebben meegemaakt. De theorie achter het werk is subtiel verweven met wat wordt ervaren.

Werk met de “energetische cyclus” in de verschillende stadia wordt keer op keer herhaald tijdens de workshop en training als bouwstenen voor een Pelvic-Heart Integration sessie. Onder onze begeleiding zul je werken aan het ontwarren van de voorouderlijke lijnen van seksuele / spirituele overdracht. Door symbolisch de ideale ouders van je innerlijke seksuele kind te integreren, zullen deelnemers gaandeweg een krachtige en tedere bron in zichzelf vinden; als deelnemer maak je opnieuw verbinding met een onuitputtelijke bron die je verbindt met je genitale en liefdesverlangens en de ambities van zowel je ouders als hun ouders, ongeacht of hun echte seksualiteit onvolledig of onvervuld was. Dit is de spirituele basis voor een geaarde, verenigde en duurzame liefde en seksualiteit.

Voor alles zijn we onze eigen minnaar, zijn we best verliefd op ons eigen lichaam. Wanneer de mannelijke en vrouwelijke delen in onszelf zijn geharmoniseerd, kunnen we veel gemakkelijker voelen, aanraken en in vreugde aanwezig zijn bij de ander terwijl we onze vreugde met die ander delen. We kunnen zo naar onze geliefde kijken en hem/haar liefhebben zonder bang te zijn hem/haar te verliezen of zelfs maar iets in onszelf te verliezen.

Deze innerlijke vreugde – fysiek, emotioneel, cognitief en spiritueel – is volledig en kan niet worden vernietigd, ongeacht de reactie van welke ander ook. En deze innerlijke vreugde, deze lichamelijke extase die vanuit onze kern straalt, stelt ons in staat een diepe ontmoeting te ervaren met degenen die zelf ook hun innerlijke vreugde vonden. We moeten verbonden blijven en werken met zo’n altijd aanwezige kracht binnenin ons van een ideale innerlijke moeder en vader in onze seksualiteit, en daardoor onze onschuld, nieuwsgierigheid en opwinding uit onze kindertijd heroveren in elke fase van ons leven. Op deze manier kunnen we ontdekken hoe onze liefde een deel is van onze innerlijke ervaring tijdens de aan- of afwezigheid van onze geliefde. Zo kunnen we ook opwinding doorheen de generaties heen laten stromen terwijl we seksuele en spirituele voldoening in het heden behouden.

Masculine-Feminine Pelvic-Heart
Masculine & Feminine Pelvic-Heart Integration Movements

De oprichter en de internationale trainers van Pelvic-Heart Integration

  1. JACK W. PAINTER (1933-2010), voormalig filosofie professor aan de Universiteit van Miami en pionier van de Human Potential Movement in de jaren zestig, was een van die zeldzame wezens die even goed was in het beoefenen als in het onderwijzen van zijn methoden van Bodymind Integration. Jack ontwikkelde een stijl van holistisch lichaamswerk genaamd Postural Integration® (PI) die nu wordt gebruikt door honderden beoefenaars wereldwijd, gevolgd door Energetic Integration® (EI) en Pelvic Heart Integration® (PHI), die door sommige trainers als onafhankelijke methoden wordt aangeleerd. Jack richtte ICPIT een overkoepelende organisatie van dit werk op in 1988 en accrediteerde Trainers van PI, EI en PHI die zich verzamelen in deze groep.
  2. DIRK MARIVOET is een psychotherapeut, trainer en supervisor voor Pelvic-Heart Integration®, Postural Integration® & Energetic Integration® – Een leraar en supervisor voor Core-Energetics®. hij houdt van vuur en woont in Gent.
  3. ELISABETH RENNER is een psychotherapeut, trainer en supervisor voor Pelvic-Heart Integration®, Postural Integration® & Energetic Integration®. Zij houdt van water en woont in Graz.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Banner-Dirk-Elisabeth-1.png
Elisabeth Renner & Dirk Marivoet

Vond je dit artikel leuk? Deel het op:

Individuele therapiesessies

Dirk Marivoet psychotherapist in Belgium

Dirk Marivoet, MSc. is een Europees gecertificeerd psychotherapeut (ECP). Na studies fysiotherapie en psychomotorische therapie aan de KU Leuven was hij er gedurende 11 jaar werkzaam in een psychoanalytische context. Hij studeerde en werkte samen met diverse pioniers uit het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie en voert sedert 1994 praktijk in Gent (IBI) alwaar hij een wetenschappelijk onderbouwde lichaamsgerichte behandeling aanbiedt voor klachten als gevolg van stress, trauma, rouw e.a. . Daarnaast is hij actief in de Core Science Foundation en als docent aan diverse internationale opleidingen.

In Gent (België), Europa, de rest van de wereld en online.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief