Vuurlopen: Een innerlijke reis voor planetaire genezing.

22 maart 2020 door Dirk Marivoet

Standing in fire

“Of je nu denkt dat je het kunt of dat je het niet kunt, meestal heb je gelijk.”

Henry Ford

De fascinatie van de mensheid voor vuur

Fascination for ritual fire

De geschiedenis van de mensheid en de ontdekking van de technologie van vuur zijn nauw met elkaar verbonden. Recent bewijs suggereert dat onze voorouders Australopithecus meer dan 1,5 miljoen jaar geleden het vuur onder de knie hadden. Vuur heeft sinds het begin van de mensheid een bijna ongeëvenaarde fascinatie voor onze soort. We wilden het, we hadden het nodig … en we plaatsten het in het middelpunt van onze ceremonies, rituelen, inwijdingen en vieringen. Vuur is vol magie, althans in de hoofden van mensen. We zitten er omheen in het donker, staren in de vlammen, delen onze verhalen, de vreugde om samen te zijn, te dromen en ons af te vragen waar we vandaan komen en waar we heen gaan … We zijn ons bewust van de levensreddende kracht van vuur, evenals van haar leven nemende kracht. Het vermogen om vuur te beheersen blijft voor altijd een overtuigend symbool van macht, soevereiniteit, solidariteit en welvaart. Dankzij vuur hebben we onszelf en onze relaties beter leren kennen. Dankzij vuur zijn we veranderd en blijven we veranderen, want alles wat door vuur wordt aangeraakt, is voor altijd getransformeerd.

De geschiedenis van vuurlopen en vuurimmuniteit.

Mensen hebben in hun zoektocht naar kennis waarschijnlijk al heel vroeg hun voet op het vuur gezet. Vuurlopen – het blootsvoets lopen over een bed van hete sintels of stenen zonder verbrand te worden – is een van de oudste en tot op de dag van vandaag een van de meest verspreide menselijke rituelen die onze planeet ooit heeft gekend. De vroegst bekende verwijzing dateert uit de ijzertijd in India, meer dan 3000 jaar geleden (ca. 1200 v.Chr.), waar asceten over hete sintels liepen om zichzelf te zuiveren. Het is een historisch feit dat vuurlopen zijn weg vond naar elke afzonderlijke cultuur op de planeet, op alle continenten (behalve Antarctica om voor de hand liggende redenen). Priesteressen in het vroege Griekenland liepen blootsvoets op hete houtskool ter ere van de godin Artemis. Evenzo liepen toegewijden van de godin Feronia in Italië op de sintels van een dennenbosvuur. Het oude testament van de Bijbel bevat ook verhalen over “vuur-immuniteit”: “Kan een man op hete kolen lopen zonder dat zijn voeten verschroeien? (Uit Spreuken 6:28); en: ‘Als je door de wateren gaat, zal ik bij je zijn; en als je door de rivieren gaat, zullen ze je niet overweldigen. Als je door het vuur loopt, verbrand je niet; de vlammen zullen je niet in brand steken. (Van Jesaja 43: 2). In de bijbel vinden we ook het verhaal van Meschach, Sadrach en Abednego, die in de oven van Nebukadnezar werden geworpen: “Hij zei: “Kijk! Ik zie vier mannen rondlopen in het vuur, ongebonden en ongedeerd, en de vierde ziet eruit als een zoon van de goden. Nebukadnezar naderde toen de opening van de brandende oven en riep: “Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom naar buiten! Kom hier!” Dus kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur en de satrapen, prefecten, gouverneurs en koninklijke adviseurs verdrongen zich om hen heen. Ze zagen dat het vuur hun lichaam geen schade had berokkend, noch was er een haar op hun hoofd verschroeid; hun gewaden waren niet verschroeid, en er was geen geur van vuur op hen” (Daniël 3: 25-27). Inglis schreef: “Er leek nauwelijks enige limiet aan wat een profeet kon doen als de hand van de Heer op hem was. Hij kon bovenmenselijke prestaties van kracht of uithoudingsvermogen verrichten van het soort waarvoor Simson bekend werd. Of hij kan onbrandbaar worden.”

Ritual Fire burning

Zelfs het christendom uit de middeleeuwen omarmde de mysteries van vuurlopen en vuurimmuniteit. De katholieke kerk heeft de heilige Franciscus van Paola in 1519 gedeeltelijk heilig verklaard vanwege zijn ongelooflijke en schijnbaar eindeloze vermogen om met vuur om te gaan. In het bijzijn van kerkfunctionarissen reikte St. Francis in een brandend vuur en pakte een handvol gloeiend hete houtblokken. Hij stapte ook in brandende ovens en hielp smeden bij het hanteren van gloeiend hete stukken ijzer. Van Islam heiligen is ook gemeld dat ze immuniteit tegen vuur hebben. Zo zou Al-Shelbi zichzelf in een vuur hebben geworpen en onaangetast zijn gebleven. Hasan van Basra (642-728 CE) was een moslim van absolute vroomheid die naar verluidt een aantal vermogens had getoond waarvan hij zei dat ze van God kwamen, waaronder vuurimmuniteit. In één geval bekeerde hij een vuuraanbidder tot de islam door zijn hand in een vuur te houden en volledig ongedeerd te blijven. Sommige volgelingen van de sjiitische sekte in de islam op de 9e en 10e dag van de Muharram (eerste maand in de islamitische kalender) lopen op vuur om te rouwen om de dood van imam Hussein, de zoon van Hazrat Ali en Sayyeda Fatima (de dochter van Mohammed). Zelfs vandaag de dag wordt er gemeld dat derwisjen vijf tot vijftien seconden per keer brandende fakkels op hun gezicht, armen en benen leggen, en ook op gloeiend hete ijzeren platen bijten of met hun blote handen vasthouden. Gurdjijeff zou de Soefi-shaikh een aantal geloofsdaden hebben laten verrichten, waaronder het likken van een witgloeiende stijve hark.

Vuurlopen wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt als een lokaal gebruik en als onderdeel van het cultureel erfgoed in uiteenlopende plaatsen als India, Tibet, Sri Lanka, China, Japan, Spanje, Argentinië Bulgarije (nestinarstvo), Griekenland (Anastenaria), Fiji. Van verschillende Noord-Amerikaanse indianenstammen was bekend dat ze uitstekende vuurbehandelingscapaciteiten hadden. De lijst is erg lang: op het Indonesische eiland Bali lopen jonge meisjes in brand omdat de Balinezen geloven dat de goden “kinderen van het volk” zijn, dus voeren kinderen hun rituele spoordansen uit. Op Sumatra vullen geestenmediums hun mond met brandende kolen. Derwisjen in Egypte en Algerije slikken naar verluidt hete kolen in. Stammen in heel Polynesië (gedocumenteerd in wetenschappelijke tijdschriften vanaf 1893), de Sawau-clan op de Fiji eilanden dansen nog steeds op hete kolen als overgangsrite, Hawaiiaanse Kahuna-priesters lopen over de lavastromen, de !Kung Bosjesmannen van de Kalahari-woestijn lopen op hete kolen om hun gemeenschap te genezen, hindoe-indianen in Zuid-Azië en hun diaspora in Zuid-Afrika, Maleisië en Singapore vieren het Thimithi-festival wanneer ze vuurlopen.

Dirk Marivoet's Drum over the fire

Vuurlopen is duidelijk een traditie die even rijk is aan ritueel en cultuur als de geschiedenis van de wereld zelf. Het wordt meestal gebruikt voor rituele zuivering, genezing en aanbidding, als overgangsrite of initiatie, als een test van iemands kracht en moed, of in religie als test van iemands geloof.

De mogelijkheid om te vuurlopen in onze westerse cultuur, is een relatief nieuw fenomeen. Vuurlopen werd pas in 1982 naar een westers publiek gebracht, toen Peggy Dylan en Tolly Burkan begonnen met vuurlopen volgens het Tibetaans-boeddhistische model. Voor sommigen is het een ‘hete nieuwe sport’, maar ik zie het liever als een voorbeeld van het evoluerende menselijke bewustzijn dat in meer ‘ecologische’, ‘holistische’ en ‘integratieve’ paradigma’s stapt.

Waarom zijn westerse mensen überhaupt bereid om vuurlopen te proberen?

Voor sommige mensen is vuurlopen gewoon een stom idee, omdat de kans heel klein is dat je de vaardigheid in je dagelijkse leven nodig hebt, bijvoorbeeld als je ‘s ochtends wakker wordt en je buurman – uit bittere wraak – je huis omringd zou hebben met een greppel van hete kolen, en je het vuur zou moeten oversteken om je huis uit te komen. Als zodanig is het inderdaad waar dat leren lopen over vuur geen vaardigheid is die je vaak in je leven zult toepassen.

Dirk Marivoet drumming around the fire

Vuurlooprituelen worden echter in veel culturen over de hele wereld uitgevoerd, zoals we zagen, bijvoorbeeld tijdens religieuze festiviteiten. Onderzoek heeft aangetoond dat een vorm van opgetogenheid, extase, extreme vreugde, hoge niveaus van inkeer en voldoening vuurlopen karakteriseren. Betekent dit dat het hetzelfde effect heeft als een XTC trip, waarna je op dinsdag je “dip” krijgt? In dit geval is vuurlopen de volgende high en mogelijk je nieuwe verslaving. In dit geval, nogmaals, wanneer je staat van euforie is verdampt, zullen de saaiheid en grijsheid van het dagelijks leven onvermijdelijk terugslaan.

Zelfs als wandelen over vuur je een high geeft en je opent, is er meer dan één manier om het te doen:

 1. Eén manier is om het vuur te zien als een “obstakel om te overwinnen”, of zelfs als een “vijand om te verslaan” (en bij uitbreiding kun je jezelf verslaan, en ook veel andere vijanden hebben). Vuurlopen wordt in dit geval een krachtmeting. Het is waar dat er obstakels bestaan, en dat men ook vijanden kan hebben, maar als het je bedoeling is om de sterkste te zijn en de wereld te veroveren, wordt soms het gezegde gehoord: “Als ik in vuur kan lopen, kan ik alles doen”. Dit zal je mogelijk isoleren en een vorm van arrogantie voeden.
 2. Een andere manier is om op een heel andere manier over vuur te denken: je hoeft het vuur niet te verslaan, het is niet je vijand, het verschijnt in je hoofd niet als een obstakel, maar als een uitnodigende vriend, als een energie, een entiteit die de vuurloper oproept om zich aan over te geven. Als je in dit geval het vuur met respect en achting tegemoet kunt treden, zou je je aan het vuur kunnen toevertrouwen. Met een dergelijke mentaliteit wordt het vuur een “match” of een leraar, en niets om bang voor te zijn of iets dat je tot onderwerping moet brengen. De vuurlopers die zich in deze modus bevinden, melden vaak dat ze de kolen als zacht, zijdeachtig en lekker warm aanvoelen en zich er absoluut op hun gemak bij voelen.
 3. Een derde manier, en waarschijnlijk de meest boeiende, is wanneer je een onweerstaanbare innerlijke roeping voelt. Je voelt dat het vuur in je brandt, je wordt zelf het vuur. In dit geval wordt de vuurloper immuun voor vuur. Het is onmogelijk om deze bewustzijnsstaat en bijbehorende fysiologie uit te leggen met de wetten van de fysica (zie verder hieronder). De vuurloper voelt in dit geval helemaal geen warmte, geen gewicht of temperatuur wordt gedetecteerd – sommige mensen zeggen “het is alsof je op lucht loopt”. Het verhaal van vuuryogi Rhambau Swami die is gefilmd door een crew (zie http://www.hoaxorfact.com/India/the-supernatural-fire-yogi-of-tanjore-facts-analysis.html), evenals de christelijke en moslim heiligen vallen naar mijn mening in deze categorie.

Vuurlopen op manier nr. 1 is puur behavioristisch en gedreven door macht. Vanuit dit perspectief bezien zijn vuurlopers en toeschouwers doorgaans geïnteresseerd in zaken als hoe ver, hoe heet en hoe lang men in staat is om het vuur te verdragen. Vuurlopen op manier nr. 2 heeft een diepere transpersoonlijke kwaliteit. Hier doen de grootte of duur er niet zo veel toe, maar de ervaring van het gebeuren, evenals de relatie ermee. Vuurlopen op manier nr. 3. is nog meer verreikend en wordt een nog diepere spirituele ervaring, een eenheid, zoiets als een liefdevolle relatie, een mystieke kwaliteit.

Een vierde manier is natuurlijk om volledig af te zien van het idee of de handeling van vuurlopen, gebaseerd op het vermoeden dat deze beslissing motiveert. Dit is ook helemaal in orde.

De Ongelooflijke Vuur Yogi

Laten we wat dieper kijken in het verhaal van fireyogi Rambhau Swami’s. Zijn voorbeeld roept bij de toeschouwer een diep respect op voor het menselijk potentieel en benadrukt de kracht en het uithoudingsvermogen wanneer lichaam, geest en ziel verenigd zijn. Swami Rambhau legt op een bepaald moment in dit vuurritueel dat 14 uur duurt, zichzelf in de open haard, comfortabel slapend in vereniging met het vuur, zonder verbranding of verwondingen. En verrassend genoeg brandt zelfs zijn wollen sjaal niet in het vuur, afgezien van een paar littekens hier en daar, die volgens hem gebeuren als hij zijn concentratie en verbinding met het vuur verliest. Rambhau kon meer dan 28 jaar overleven op een paar druppels water per dag. Men denkt dat hij met zijn krachtige ademhalingstechnieken, meditatie, mantra’s en ongewone lichaam in staat is om een ​​beschermende aura om hem heen te creëren die hem beschermt tegen verbranding in het vuur. Deze bevindingen overstijgen de traditionele wijsheid en overtreffen duidelijk de huidige medische en wetenschappelijke verklaringen. Het goede nieuws is dat Swami Rambhau bereid is deel te nemen aan wetenschappelijke experimenten. https://www.youtube.com/watch?v=eXfyrWRbmss

Vuurlopen in het nieuwe holistische paradigma.

Circle of people around the fire preparing for the firewalk

Zelfs de simpele handeling van het bekijken van een vuurloop of iemand met vuurimmuniteit, of het nu persoonlijk of op video is, kan een dramatische verandering in je geloofssysteem teweegbrengen. Getuige zijn van zichzelf en anderen die op hete kolen lopen en hun voeten niet verbranden, dient als een duidelijke en grafische demonstratie van wat mogelijk is. Yogi Rambhau beweert dat hij een gewoon mens is en dat hij net als iedereen kan worden verbrand als hij zijn focus verliest.

Ook de vuurloop, sinds het vanaf 1982 op grotere schaal in het westen werd beoefend, is een unieke methode gebleken om iemands overtuigingen over de aard van de werkelijkheid te testen en welke rol men speelt bij het creëren van die werkelijkheid. Elke keer als iemand over vuur loopt, wordt hij continu herinnerd aan zijn persoonlijke kracht en aan de verbinding tussen zijn geest, lichaam en zijn omgeving.

Persoonlijke macht claimen en je persoonlijke mythologie naleven is een belangrijke stap in het helpen van de verandering die de wereld op dit moment nodig heeft.

Waarom is vuurlopen een mogelijkheid voor het westerse individu: een evolutionaire visie.

“We zijn niet op onze reis om de wereld te redden, maar om onszelf te redden. Maar daarmee red je de wereld. De invloed van een vitale persoon vitaliseert.”

― Joseph Campbell

Lorin Danforth in zijn boek “Firewalking and Religious Healing. The Anastenaria of Greece and the American Firewalk Movement” (Princeton University Press, 1989) verwoordt een belangrijk thema in de Amerikaanse cultuur (en dit geldt evenzeer voor andere westerse culturen) aan het einde van de 20e eeuw – het conflict tussen persoonlijke autonomie en sociale verantwoordelijkheid – waarmee vandaag de dag nog steeds wordt geworsteld.

Schrijft Danforth:

“De rituele therapie van de Amerikaanse Vuurloopbeweging bevestigt de kracht van het zelf, een zelf dat vrij is van de beperkingen en beperkingen die worden opgelegd door sociale verantwoordelijkheden en morele verplichtingen. Vuurlopen biedt mensen een bevrijdende ervaring van zelfrealisatie… in een wereld waar grote waarde wordt gehecht aan individuele vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking…. ”

Danforth waarschuwt echter dat wat “die vrijheid en onafhankelijkheid mogelijk maakt, heel gemakkelijk kan leiden tot een situatie waarin geïsoleerde en vervreemde “privé-ikken” doelloos ronddwalen in een wereld die ontdaan is van enige specifieke morele inhoud.”

Two people walking the fire together and setting their goal

Deze ‘morele inhoud’ houdt verband met constructies als wereldbeelden, perceptuele kaders, organiserende systemen, waardeoriëntaties, evenals ‘bewustzijnsniveaus’. Het is in die zin niet iets gemakkelijks om mee om te gaan.

Het zou me te ver leiden in dit artikel om diepgaand te illustreren wat de verschillende posities en modellen zijn, die in de psychologie, bewustzijnstheorie en modellen van spirituele ontwikkeling gedurende de laatste halve eeuw of zo zijn geformuleerd. Ik verwijs de lezer naar theoretici als Kegan (The Evolving Self, 1982), Jane Loevinger’s (1976) stadia van ego-ontwikkeling, William Perry’s Model of Intellectual and Ethical Development (1981), Kohlberg’s Model of Moral Development (1981), Jean Piaget’s Model of Cognitive Development, Ken Wilber’s AQAL Model (A Theory of Everything (2001)), Grebser’s Structures of Human Consciousness (1953), Clare Graves ‘Spiral Dynamics of ECLET Model (zie ook Marivoet, 2012, Beck & Cowan 1996) voor meer details.

In de context van dit artikel zou ik willen verwijzen naar een idee van professor Ervin Laszlo, een van de meest vooraanstaande experts op het gebied van systems-theorie en algemene evolutietheorie en oprichter van de club van Boedapest, die zegt dat de samenleving zich op een kritiek keerpunt bevindt in de menselijke evolutie. Hij suggereert dat de mensheid historisch gezien is verschoven van een oud mythologisch begrip van onze omgeving (Mythos) naar een theologisch perspectief (Theos), dat onze wereld definieert in theologische en religieuze termen. Vervolgens weerspiegelde de moderne industriële samenleving de verschuiving van Theos naar het waarderen van de rede en de rationele geest (Logos) en het laten domineren van onze gedachten en daden door die waarden. Vanuit de Logos-ideologie hebben we grote technologische vooruitgang geboekt – misschien te veel en te snel. We zijn getuige van een wereld die voor ongekende sociaaleconomische en ecologische uitdagingen staat, waarvoor een aanzienlijk aantal changemakers nodig is die nieuwe manieren van leren en handelen aanwakkeren en ondersteunen: transformatief leren. Changemakers hebben sinds het begin der tijden deelgenomen aan het vormgeven van steeds veranderende wereldbeelden. De oplossingen uit het verleden zijn tegelijkertijd de problemen van de toekomst … Volgens Laszlo kunnen we nu evolueren van wat we hebben geleerd uit de Mythos-, Theos- en Logos-tijdperken om heelheid of Holos te creëren.

Vuurlopen is naar mijn mening een prachtig voorbeeld van deze holos-initiërende ervaring. Het is een perfect voorbeeld van de verbinding tussen lichaam en geest op het werk en de reden waarom wij bij het Int’l Institute for Bodymind Integration (IBI) dit transformationele hulpmiddel hebben omarmd. Ik, Dirk Marivoet, oprichter en directeur van IBI had mijn eerste ervaring met de Vuurloop in 1993 en begon mensen te instrueren in 1994. Jaren eerder, toen ik op een dag in 1979 mijn “kandidaturen” Fysiotherapie deed, tijdens een cursus over pathologie, had ik een duidelijke openbaring dat het de hoogste tijd werd dat mensen in de gezondheidszorg leerden het reductionistische denken te overstijgen en een beter gevoel voor het geheel te ontwikkelen. Het samenvoegen van kennis uit vele velden tot pragmatische holistische wijsheid die lichaam, gevoelens, gedachten, wil en geest omvat, is sinds die dag mijn doel geweest.

Ik realiseerde me dat een holistisch paradigma altijd een stap naar achter zet en het hele leven en de schepping observeert, gezien de onderlinge afhankelijkheid van alle vormen, gedachten en acties. In plaats van de huidige ideologieën en kennis te indoctrineren, gaat het erom de kernwaarden van elk individu te identificeren en hen in staat te stellen naar deze principes te handelen, zodat iemand gezond kan blijven en zich kan ontwikkelen als een bewust spiritueel wezen. Nadat ik afgestudeerd was als bewegings- en revalidatiewetenschapper, en later als psychomotorisch therapeut, werd ik aangesteld in de Psychiatrische Centra van de Leuvense universiteit en begon ik dit holistische paradigma toe te passen. Ik raakte betrokken bij veel “New Age”, “humanistische” en “transpersoonlijke” praktijken die in de jaren tachtig werden aangeboden. Ik werd in die tijd ingewijd in de Lakota Sweatlodge en in 1994 leerde ik het vuurloop ritueel van Peggy Dylan en vond ik daarin een geweldige “ontsteker van geesten” en een vriend die mensen helpt om uit hulpeloosheid, hopeloosheid of machteloosheid te komen. In mijn ervaring helpt de vuurloop ons om diep te leren luisteren naar de waarheden die van binnenuit in elk van ons opkomen. De enige eerlijke manier is om je eigen verhaal te vertellen, jezelf te redden en daarbij met vreugde deel te nemen aan het verdriet van de wereld, zoals de boeddhisten zeggen.

Waar gaat vuurlopen dan allemaal over?

De acties van veel mensen zijn uit balans met de rest van het universum en als collectief vernietigen we onze planeet. Het beste antwoord zoals ik het begrijp is: om de verandering te zijn die je in de wereld wilt zien: verander eerst jezelf!

Fascination for two fires

Op ons hoogste niveau van zelf realiseren we ons dat we totaal en direct verbonden zijn met de Ene Grote Bron van bewustzijn, hoe we het ook noemen. Ons wordt nu door wetenschappers verteld dat ALLE leven beslist bestaat als een enkel verenigd bewust veld – een verweven bewustzijn waarin elk deel het geheel op elk moment beïnvloedt. In meer ‘populaire’ termen – we zijn allemaal als een knoop in een ‘vissersnet’ dat zich uitstrekt door eindeloze dimensies van tijd en ruimte. Dit begrip ontwikkelde zich toen de wetenschappers kleinere en kleinere delen van het atoom verkenden. Ze ontdekten dat er op het meest extreem kleine en onmetelijke niveau van de realiteit nog steeds een onbekende kracht is. En deze kracht is zelfs aanwezig bij de temperatuur van het absolute nulpunt, waar alle andere bekende vormen van energie verdwijnen in een onbekend onzichtbaar krachtveld. Natuurkundige Ervin Laszlo noemt dit veld het ‘A-veld’. Hij lijkt te verwijzen naar het oude Vedische concept van de ‘akasha-kroniek’, de niet-fysieke opslagplaats van alle kennis in het universum die al lang door metafysici is voorgesteld. Laszlo zegt: “De ouden wisten dat de ruimte niet leeg is; het is de oorsprong en herinnering van alle dingen die bestaan ​​en ooit hebben bestaan. Dit inzicht wordt nu herontdekt op het snijvlak van de wetenschappen [en komt naar voren] als een hoofdpijler van het beeld van de eenentwintigste eeuw in de wetenschappelijke wereld. Dit zal ons concept van onszelf en de wereld ingrijpend veranderen.”

Door de interactie en behoeften van alle spelers te observeren, hebben we de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te creëren waar iedereen van profiteert. Een grote renaissance is hopelijk nabij, gebaseerd op de veranderende opvattingen over de aard van de werkelijkheid en geworteld in de verbinding en de behoefte aan elkaar.

Mogelijke doelen en motivaties voor Vuurlopen

Werken met angst: van angst naar kracht

Menselijke etnologen geloven dat de menselijke ontwikkeling in hoge mate werd bepaald door de relatie met vuur. Ontsnappend uit het struikgewas en de bosbranden, namen de overlevingskansen van de vroege holbewoners enorm toe als zij in staat waren om de toestand, die moderne vuurloop onderzoekers ‘vuurimmuniteit’ noemen, voor een korte periode te handhaven. “Vuurimmuniteit” is om zo te zeggen een evolutionair overblijfsel dat een sleutel was tot overleving in het vroege stadium van de menselijke evolutie.

Standing man in fire praying to God

Een heel grote angst onder ogen zien en verbinding maken met wat er op dat moment in je omgaat, is een van de belangrijkste punten van vuurlopen. Door te leren ongedeerd over een bed van gloeiend hete kolen te lopen, leren mensen letterlijk hoe ze hun angst kunnen overwinnen, erkennen en transformeren. Angst is een natuurlijke menselijke functionele emotie. Iedereen voelt van tijd tot tijd angst. Maar wat als die angst je ervan weerhoudt iets te doen wat je echt wilt doen? Of ze laat je zelfs geloven dat je iets niet wilt doen dat een geweldige ervaring kan worden? Angst en paniekstoornissen zijn uitgegroeid tot veelvoorkomende en grote psychische problemen.

Vuurlopen helpt mensen de energie van angst te verplaatsen. Men kan niet ontkennen dat er een bepaalde intentie of wilskracht nodig is om de angst voor een vuur te bestrijden dat voor de meesten van ons duidelijkst angst opwekt. Terwijl de deelnemers echter leren dansen met het vuur en uiteindelijk door het vuur lopen in aanwezigheid van angst, transformeren ze deze angst in een krachtige bondgenoot. Het punt bij vuurlopen is niet om de angst te ontkennen, maar om er goed naar te kijken en ze te zien als iets dat je ervan weerhoudt een doel te bereiken. In plaats van te huilen over je angsten en problemen, anderen de schuld te geven, excuses te verzinnen of je te koesteren in ontkenning, kan je tijdens een vuurloop je angsten onder ogen zien en er aandacht aan te schenken. Deze bijzondere aandacht stelt ons in staat om het inzicht te verwerven dat ons van onze angsten zal bevrijden, of angst kan transformeren in louter opwinding… Het zal je leren om succesvol om te gaan met angst wanneer die zich voordoet, door bepaalde beangstigende situaties te transformeren als kansen voor groei.

Als we op het vuur stappen, passeren we een membraan van angst, en daarbij leren we angst onze bondgenoot te maken in plaats van onze meester.

Uiteindelijk moet je beslissen of je in het vuur stapt of achterover leunt. Beide opties zijn geldig en hebben hun eigen lessen in zich. Als je jezelf bewijst dat jij of anderen door dat membraan van angst heen kunnen stappen en vuur “onschadelijk” kan maken, wat zegt dat dan over de werkelijkheid en je eigen rol in de creatie ervan? Wat zijn je werkelijke beperkingen eigenlijk? Welke andere mogelijkheden blijven in feite onbenut en niet gerealiseerd?

Een soefi verhaal vertelt over een man die doodsbang was voor slangen. Op een dag zei iemand in een vakantieoord in de bergen terloops: “Pas op voor de giftige slangen die we hier hebben.” Dit verpestte de dag van de man volledig. Elke keer dat hij een schaduw passeerde, trok zijn lichaam samen. Zijn hoofd draaide constant – op zoek naar slangen. Eindelijk, die avond, toen de man zijn verduisterde kamer binnenkwam, terwijl hij naar de lichtschakelaar tastte, zag hij op de vloer een opgerolde slang klaar ​​om toe te slaan. Hij werd zo overweldigd door angst dat hij een hartaanval kreeg en dood neerviel. De volgende ochtend vond de huishoudster de man dood op de grond naast een rol touw. Wat heeft deze man vermoord? Het was zeker niet de slang, want er was geen slang. Wat hem doodde, was zijn eigen angst (F.E.A.R. – False Evidence Appearing Real). Onze angsten veranderen angsten altijd in slangen. Vuurlopen kan je helpen beseffen hoe krachtig je angsten zijn en hoe ze je kunnen beheersen. Als je eenmaal je angsten onder de knie hebt, is er een doel dat je kunt bereiken.

‘Puma-oefening’ – de richting van de wil

Firewalking of two men

Peggy Dylan heeft gezegd dat de vuurloop de bekendste “Puma” -praktijk is die er is. Puma verwijst naar een van de drie krachtdieren van het Peruaanse sjamanisme (de andere zijn de slang en de condor). Terwijl de slang staat voor het afstoten van ons verleden (maar we moeten ook ons ​​verleden integreren, niet ontkennen of vergeten), staat de poema voor beheersing op het fysieke vlak, voor een motorische en gerichte expressie die leidt tot empowerment en tot transformatie in het nieuwe. In de fase van de condor spreiden we onze spirituele vleugels en ontwikkelen we steeds meer ons vermogen om te laten zien wie we werkelijk zijn. Een feedback die mensen dikwijls geven over de vuurloop is dat het hun leven voor altijd verandert. Vuurlopen dient als overgangsritueel en de verandering wordt een nooit eindigend cyclisch ontwikkelingsproces dat ons hele leven overspant als we daarvoor kiezen.

Nieuwe inspiratie opdoen.

De vuurloop is duidelijk een krachtig hulpmiddel dat is ontworpen om ons te helpen transformeren en om mensen te inspireren om dingen te doen die ze aanvankelijk niet voor mogelijk hielden. Het leert een waardevolle les over de kracht van de geest en het geloof en het effect dat gedachten en overtuigingen hebben op onze ervaring van de werkelijkheid.

Veel mensen beperken zich tot bekende territoria en goed gewend gedrag en stellen dit gelijk aan comfort. Veel mensen verlaten deze doos van conformiteit nooit en maken zo de grenzen van hun speeltuin erg klein.

Vuurlopen leert je voorbij de muren van je denken, voelen en doen te kijken. Het laat je zien dat sommige van je capaciteiten buiten dit kader liggen, maar binnen handbereik. Omdat constant op veilig spelen ook saai kan worden, zijn nieuwe ervaringen uit de eerste hand met verbeterde prestaties het ontdekken waard.

Vuurlopen is een praktische manier om onze instincten te bevestigen en onze intuïtie te valideren. Het biedt een onvergetelijk visueel beeld om je gedachten en overtuigingen te begeleiden, en toont ons de uitgestrektheid van het menselijk potentieel. Het laat zo’n positieve indruk achter op je denken, voelen en handelen dat je met een groter gevoel van verwondering en grootsheid over jezelf nadenkt.

Carl Jung, de beroemde Zwitserse dieptepsycholoog, heeft gezegd: “Instinct kan niet worden bevrijd zonder de geest te bevrijden, net zoals de geest die van instinct is gescheiden, veroordeeld is tot nutteloosheid. Niet dat de band tussen geest en instinct noodzakelijkerwijs harmonieus is. Integendeel, het is vol conflicten en betekent lijden. Daarom is het hoofddoel van psychotherapie niet om de patiënt naar een onmogelijke staat van geluk te brengen, maar om hem te helpen standvastigheid en filosofisch geduld te verwerven bij het lijden. Het leven vereist voor zijn voltooiing en vervulling een evenwicht tussen vreugde en verdriet.” (Jung, CW 16, par 185)

Het veranderen van slechte en destructieve gewoonten en negatieve denkpatronen en het ontwikkelen van creatieve.

Veel mensen geloven niet dat ze hun leven kunnen veranderen. Ze voelen zich niet in staat of staan niet eens het idee toe dat ze hun lot in eigen hand kunnen nemen. Veel mensen staan niet open voor de mogelijkheid of dromen zelfs niet van een mogelijke kans om hun leven ten goede te verbeteren. Ze zijn gesetteld in zelfvernietigende patronen zoals roken, drinken, zittend gedrag, elke dag tv kijken, enz. En ondermijnen zowel geest, ziel als lichaam.

De overtuigingen en denkpatronen van gewoon of gemiddeld zijn, zijn een fixatie geworden, en veel mensen begraven zichzelf in het fatalistische gevoel van ronduit middelmatigheid en een minimaal verlangen om te leven. Sommige mensen verspillen jaren en decennia van hun leven en willen nooit een echt leven. Het resultaat is dat ze zich overgeven aan problemen die ze leren escaleren tot een omvang waar ze “alles overheersend” en significant lijken te worden. De “Ik heb een probleem, dus ik ben.” wordt dan helaas de nieuwe filosofie.

Vuurlopen heeft de kracht om deze stand van zaken aanzienlijk te veranderen. Mensen kunnen symbolisch hun problemen op de brandstapel wegbranden. Op deze manier helpen we mensen hun zelfopgelegde persoonlijke hindernissen, blokkades, belemmeringen voor zelfontplooiing weg te nemen. Vuurlopen als een overgangsritueel of een inwijdingsritueel naar een nieuwe fase of manier van leven kan mensen helpen het leven op een dieper niveau te omarmen, met meer gezondheid, evenwicht en sociale verantwoordelijkheid.

Zelfvertrouwen, eigenwaarde en de kracht om in jezelf te geloven vergroten

Het vuurloopritueel dient als een zeer grafische demonstratie van wat mogelijk is en als een onvergetelijk voorbeeld van menselijk potentieel. In zeer directe zin is vuurlopen een duidelijke demonstratie van persoonlijke kracht.

Veel mensen oefenen nauwelijks persoonlijke macht uit, missen grote kansen of gelukkige wendingen in het leven, omdat ze niet weten hoe ze op moeten letten, verbinding kunnen maken met hun potentieel en de juiste innerlijke kracht om te handelen of de kracht om te veranderen te mobiliseren. Ze zijn misschien gewoon bang voor de uitdagingen die verandering met zich meebrengt. Als zodanig helpt het vuurloop ritueel mensen hun leven lang zelfvertrouwen en zelfrespect te ontwikkelen.

Besluitvorming en uitvoering

De meeste mensen genereren deels onbewust veel van hun problemen zelf, door niet op het juiste moment beslissingen te nemen, wanneer en hoe dat nodig is. Ze laten de dingen uit de hand lopen, in de hoop dat de dingen zich vanzelf zullen oplossen. Dit is vaak wat ze hebben geleerd van hun opvoeding. Omdat veel mensen vaak niet opmerken, of niet opletten hoe de wereld om hen heen verandert, stellen ze de noodzaak om te reageren uit, en wanneer de noodzaak om te handelen dan komt, komt deze onvoorbereid.

Het vuurloop ritueel brengt de hele wereld in beeld, met de rollen, ambities, doelen en objectieven die het zelf en anderen in de wereld kunnen spelen. Het helpt mensen dichter bij hun beslissingen te staan, of om hen te helpen te leren beoordelen welke beslissingen echt belangrijk zijn en welke niet, welke goed of fout, rechtvaardig of onrechtvaardig zijn. Het bereidt mensen ook voor om in het echte leven naar die beslissingen te handelen zonder onnodige onzekerheid of twijfel.

Verbetering van het stellen van doelen

De weg naar het bereiken van je doelen is geplaveid met overtuigingen en mentale beelden over wat mogelijk is en wat niet.

Toppresteerders, zowel in het bedrijfsleven als in de sport, hebben geleerd hoe ze hun negatieve en beperkende mentale beelden kunnen overstijgen. Ze ontwikkelen een positieve houding die is gebaseerd op echt vertrouwen in de eigen capaciteit. Ze zijn in staat het “ondenkbare” te bereiken of wat voor anderen het onmogelijke lijkt. Maar het leven wordt door velen gezien als een spel van veiligheid. Ze zijn het slachtoffer van hun omstandigheden, simpelweg omdat ze hun ware bedoelingen niet duidelijk maken, en daardoor hebben ze geen duidelijk doel, objectief of bestemming in het leven.

Door vuurlopen kun je uit de eerste hand ervaren welke potentiële kracht je in je hebt. De vuurloop zelf roept vaak emoties op die veel verder gaan dan men ooit had verwacht te denken en te voelen. In de vlammen staren, het knerpen van hete kolen onder je blote voeten voelen, zet echt een emotionele schakelaar in beweging bij mensen die voor korte of lange tijd op ‘uit’ is gezet. Als de tranen eenmaal beginnen te stromen, kunnen ze nauwelijks meer stoppen. Je ontdekt dat wat er in jou gebeurt krachtig is en dat je machtig bent en dat je je kracht kunt gebruiken om je lot in eigen handen te nemen. Vuurlopen stelt je dus in staat om je dromen, verwachtingen, verlangens en gevoelens te evalueren en te verhelderen en om een veel duidelijker doel te stellen dat je ware zelf en geest waardig is. Iets waar je je sterk genoeg voor voelt om voor het vuur in te lopen.

Concentratie en focus verhogen

Veel mensen kennen de ervaring dat ze problemen niet op een efficiënte en langdurige manier kunnen oplossen, omdat ze geen concentratie hebben en niet de kracht hebben om zich op het juiste te concentreren. De lange beproeving van het mislukken van het oplossen van problemen kan leiden tot het gevoel van ontoereikendheid, inefficiëntie, eentonigheid en verveling die ook de prestaties beperken en kan leiden tot een volledige blokkering. Onderzoeksgegevens suggereren dat de aandacht tijdens het vuurlopen significant meer “eenpuntig” is dan tijdens een basislijnconditie, en dat het bewustzijn kan worden gekarakteriseerd als meer “hypnoïdaal” dan tijdens een basislijnconditie. (Pekala RJ & B. Ersek, 1998. Consciousness, Attention, and Hypnoidal Effects During Firewalking. Imagination, Cognition and Personality.Volume 17, Number 2 / 1997-98. pp. 153 – 163). Vuurlopen vergroot het veranderde bewustzijn, de veranderde ervaring, en geabsorbeerd aandacht. (Pekala R.J. & B. Ersek, 1998.)

Tijdens vuurloopprogramma’s leren we, naast het vuurlopen zelf, veel verschillende technieken om het vermogen om “eenpuntigheid” en concentratie te vergroten te verbeteren. De training en beheersing van dit vermogen resulteert in meetbare verbeterde prestaties, zowel op het werk, tijdens het leren als in het privéleven.

Betekenis geven aan het leven – Vreugde vinden.

Joseph Campbell, de beroemde mytholoog heeft gezegd:

“Het voorrecht van je leven is te zijn wie je bent.

Wat je moet doen, doe je met spelen.

Het leven heeft geen betekenis. Je geeft er betekenis aan.

De zin van het leven is wat je het ook toeschrijft.

In leven zijn is de betekenis.

De benadering van de krijger is om ‘ja’ te zeggen tegen het leven: ‘ja’ tegen alles.

….

Het is onze taak om ons eigen leven op een hoger plan te brengen.

We moeten bereid zijn om van het leven af te komen dat we hebben gepland, om het leven te hebben dat op ons wacht.

De oude huid moet worden afgeworpen voordat de nieuwe kan komen.

Als we het oude repareren, lopen we vast. als we aan welke vorm dan ook vasthouden, lopen we het gevaar van verrotting.

De hel is het leven dat opdroogt. De Hoarder, degene in ons die wil behouden, vasthouden, moet worden gedood.

Als we het formulier nu vasthouden, krijgen we het volgende formulier niet.

Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. “

Joseph Campbell, The Hero’s Journey (On Living in the World)

Mensen betrekken bij zaken als vuurlopen is een uitdaging die traditioneel op weerstand stuit bij grote delen van de hamsteraar mentaliteit. Er is in ons op de linker hersenhelft georiënteerde establishment en onderwijssysteem weinig positieve waardering geweest voor transformatie en voor de transpersoonlijke concepten van ‘ziel’ en ‘geest’ in het verleden, vanwege een bevooroordeelde perceptie van religie en spiritualiteit als een weerspiegeling van irrationaliteit en primitief animistisch denken, cognitief waanidee en bijgeloof, emotionele instabiliteit of zelfs pathologie die, zo niet tegengesteld en afgewezen, de objectieve structuur van de psychologie zelf zouden vernietigen.

Mogelijkheden ontdekken, activeren en ontwikkelen

“We hebben een lichaam nodig dat het leven in stand houdt en we moeten de processen uitvoeren die de geest zuiveren”. Deze uitspraak van Peggy Dylan geeft aan hoe belangrijk het is om zowel met het lichaam als met de geest te werken als we als persoon willen bloeien en vrucht willen dragen. Vuurlopen laat zien dat onze bodymind in staat is om griezelige capaciteiten in menselijk gedrag te ontdekken. Als mensen een minuut of langer stilstaan ​​in sintels van 600 ° C, gebeurt er iets buitengewoons. Laat er geen misverstand over bestaan: niet iedereen kan dit uitvoeren. Deze vorm van ‘vuurimmuniteit, een nog onverklaard fenomeen van extreme hittebestendigheid, is duidelijk te wijten aan een veranderde bewustzijnstoestand en hersen-lichaam-geest-activiteit. Toen ik vroeg wat ze op zulke momenten aan het doen waren, heb ik mensen dingen horen zeggen als “Ik maak contact met mijn geliefden thuis die aan mij denken”, “Ik ben zelf vuur geworden, en dus verbrand ik niet”, etc. Veel mensen die vuurlopen beoefenen, zijn verantwoordelijk voor een onsterfelijk gevoel van inspiratie voor het leven en het levende, verhoogde creativiteit en helderder denken. Vuurlopen stimuleert mensen zodanig dat ze een vorm van opgetogenheid, extase, extreme vreugde en voldoening ervaren. Vuurlopen neemt mensen mee naar een nieuw rijk van ervaringen uit de eerste hand over wat hun bodymind kan bereiken.

Gemeenschaps- en teambuilding

Vuurlopen blijkt een geweldig hulpmiddel te zijn voor elke gemeenschap of onderneming waar individuen moeten leren elkaar te respecteren en te steunen om een gemeenschappelijk doel of succes te bereiken. Aangezien vuurlopen een echte uitdaging is met veel mentale en emotionele paradigma’s om naar een ander niveau te verschuiven, is hoe een gemeenschap of een groep mensen die uitdaging aanpakt een geweldige leerervaring voor elk betrokken lid.

Fire ritual in circle

Door vuurlopen leren mensen elkaar te helpen, door emotionele en mentale steun te bieden in plaats van alleen praktische hulp. Dit verhoogt echt de emotionele betrokkenheid bij elkaar, een bedrijfsentiteit of een gemeenschappelijk doel. Deze tool helpt echt om van een groep een echt team te maken, waar Together Everybody Achieves More (T.E.A.M.).

De veldwaarneming dat een collectief ritueel zoals vuurlopen de sociale cohesie kan versterken, is wetenschappelijk getest door Konvalinka et al. (2011). Hun studie onthulde een koppeling in hartslagritmes tussen vuurlopers en waarnemers. Belangrijk is echter dat de niveaus van koppeling werden voorspeld door sociale relaties: nauwe waarnemers presenteerden koppeling en sociaal verre waarnemers werden ontkoppeld. Deze bevinding bevestigt onze eigen ervaring dat speciaal ontworpen groeps- en hechtingsoefeningen en -ervaringen nodig zijn wanneer men de vuurloop wil gebruiken als een ‘anker’ of versterking van sociale cohesie, gemeenschap en teambuilding.

De onderzoekers vonden ook aanwijzingen dat vuurlopen echt functioneert als een persoonlijk overgangsritueel voor degenen die het ondernemen. Er werd aangetoond dat vuurlopers een relatief negatieve valentie vertonen in vergelijking met niet-ingewijden. Vuurlopen wordt gekenmerkt door een zeer geabsorbeerde aandachtsstijl waarin de geest éénpuntig is en het bewustzijn wordt gekenmerkt door sterke gevoelens van vreugde en een hoog niveau van interne dialoog. (Pekala R.J. & B. Ersek 1992) Firewalking Versus Hypnosis: A Preliminary Study Concerning Consciousness, Attention, and Fire Immunity. Imagination, Cognition and Personality Volume 12, Number 3 / 1992-93, pp.207 – 229.

Lessen uit de kindertijd transformeren – Vuurlopen en de ontdekking en bevestiging van het Ware Zelf.

Een van de eerste lessen die we als kinderen leren, is dat vuur brandt. Voor velen van ons gaat deze les heel diep in, en omvat niet alleen de steek van een brandwond, maar vertaalt zich ook in een angst voor het vuur van onze eigen passie, verlangen en dromen.

Omdat we in onze kinderjaren volledig afhankelijk zijn van onze ouders en verzorgers, worden we voortdurend gevormd en geïnformeerd over het leven, over wat er op een bepaalde manier beschikbaar en mogelijk is. We hebben een aantal basale rijpings- / ontwikkelingsbehoeften die letterlijk en symbolisch moeten worden vervuld om een gevoel van persoonlijk welzijn en geluk te verwerven en te behouden. Dit zijn: 1. een plaats hebben in het gezin of in de wereld, 2. gevoed of gevoed worden, 3. ondersteund worden, 4. beschermd worden en 5. liefdevolle grenzen krijgen. Wanneer voldoende aan deze behoeften wordt voldaan, op alle niveaus, leren we hoe we onafhankelijk kunnen worden, voor onszelf kunnen zorgen, leven kunnen maken en aan leven kunnen toevoegen.

Wat er ook is gebeurd, positief of negatief, de ervaringen die je als kind had, creëren de overtuigingen die je over het leven hebt. Het creëert de gemeenschappelijke overtuigingen over wat mogelijk is en wat niet. Voor sommigen zijn de beperkingen dus dat het ware potentieel onontdekt blijft, voor anderen is de mate van zelfbeheersing, eigenwaarde en creativiteit vrijer.

Bij het Instituut voor Bodymind Integration passen we onze kennis van technologieën toe die voortkomen uit ervaringsgerichte, existentiële en transpersoonlijke psychotherapie en onderwijs om de wonden uit de kindertijd te helpen genezen en om het individu te helpen opnieuw verbinding te maken met het ware potentieel.

We hebben keer op keer gezien dat vuurlopen een krachtige aanvullende praktijk is die een radicale transformatie in het bewustzijn rond een aantal dingen kan versnellen, vooral het vermogen om ‘een piloot’ te ontwikkelen (de president of CEO van iemands ‘verenigde staten van bewustzijn’ zoals Al Pesso hem noemt) , en het vermogen om de motor te ontsteken naar de vervulling en de realisatie van persoonlijke uniciteit en iemands potentieel.

We moeten, zoals Joseph Campbell zegt: ‘Met vreugde deelnemen aan het verdriet van het leven’ – dit was geen goedkeuring van masochisme, maar eerder een erkenning dat het leven ontberingen inhoudt en dat een individu de ervaring van het leven moet omarmen door bevestigend te leven in het aangezicht van onvermijdelijk verdriet en lijden. Dit was een echo van een boeddhistische leer die oproept tot ‘vreugdevolle deelname aan het verdriet van de wereld’. Joseph Campbell

Risico’s en veiligheidsmaatregelen

Controleer de geloofsbrieven!

Het is essentieel om de credentials te controleren, want omdat er geen bestuursorgaan is, kan iedereen zichzelf instructeur noemen. Je zou niet willen worden begeleid door iemand die weinig, slechte of minder dan voldoende training heeft gehad.

De instructeur moet referenties kunnen geven die zelfstandig kunnen worden opgevolgd. De goede bedrijven bestaan al jaren en hebben klanten die regelmatig gebruik maken van hun diensten, dus vraag altijd om rechtstreeks met hen te praten. In onze ervaring zijn de gebeurtenissen die fout gaan, die wanneer de instructeurs onervaren zijn, lesmaterialen gebruiken die ze uit tweede hand hebben of waarmee ze niet vertrouwd zijn, als mensen gedwongen worden te lopen wanneer ze dat niet willen, als de instructeur het perse het beste weet of meent te weten wat goed is voor jou.

Hoe succesvol vuurlopen?

Onze experimenten, onderzoeken en ervaringen met vuurlopen hebben ons tot het inzicht geleid dat er in wezen twee dingen nodig zijn om met succes over het vuur te lopen.

Deze twee dingen die alle vuurlopers in de geschiedenis gemeen hebben, zijn

 1. Het willen doen: dit veronderstelt een zekere nieuwsgierigheid. Klinkt simpel? Dat is het, maar het is zo belangrijk: als je voelt dat je in vuur wilt lopen, geef je dan over en ga. Als je een “NEE” voelt, is het beter om op je intuïtie te vertrouwen en niet te gaan. Het is net zo waardevol om te gaan als om niet te gaan. De voordelen doen zich voor terwijl je AANWEZIG bent bij het vuur. Traditioneel loopt niet iedereen over het vuur. Degenen die lopen, lopen voor iedereen.
 2. Een sterk geloof in de veiligheid van je lichaam. Vuurlopen vereist een vredig, innerlijk gevoel van veiligheid, zodat het veilig kan worden gedaan. Als je gedomineerd wordt door angst wanneer je bij 700 ° C de kolen ingaat, kunnen – ondanks de wetenschappelijke verklaringen in de natuurkunde – zeker ernstige brandwonden tot gevolg hebben. (Zie hieronder: De wetenschappelijke verklaring van vuurlopen) Als je echter in wat ik noem een ​​staat van “samenhang”, voldoende focus, bent, ben je veilig. Het maakt niet uit hoe je daar komt, zolang je maar naar het vuur stapt, je zonder twijfel weet dat het veilig voor je is om er overheen te lopen. Wat je ook naar de vuurloop heeft gebracht, en wat je bedoeling ook is; dit is wat een vuurloop je zal geven.

Kan je je verbranden?

Natuurlijk. Ieder van ons heeft in zijn eigen leven keer op keer bewezen dat vuur brandt. Vuurlopen kan inderdaad een gevaarlijke activiteit zijn als de training wordt gegeven door onervaren instructeurs of brandweerpersoneel. Tijdens een vuurloopritueel stap je op sintels of kolen die temperaturen kunnen bereiken van 1200 ° Fahrenheit : 650° Celsius (het heetste geregistreerde vuurloopvuur bereikte tot 1800 ° Fahrenheit : Rond de 1000° Celsius). Dit is alsof je je voeten op je barbecue vuur zet. Er kan letsel ontstaan als de deelnemers zich niet houden aan de exacte instructies die tijdens het seminar aan hen zijn gegeven. Als het echter correct wordt uitgevoerd, zou een vuurloop helemaal geen letsel of, erger nog, enkele kleine blaren mogen veroorzaken.

Two fires burning

STAY SAFE!

Vuurlopen is een opwindend maar inherent ook een risicovolle aangelegenheid en dient daarom altijd te worden uitgevoerd met een gekwalificeerde en ervaren beoefenaar.

Het wordt aanbevolen dat u alleen seminars bijwoont die worden geleid door goed opgeleide gecertificeerde instructeurs. Om gecertificeerd te zijn, moet een instructeur een uitgebreide training doorlopen, een hoge integriteit hebben en zich houden aan een strikte ethische code. De gecertificeerde instructeur organiseert een vuurloop die gezien de inherente risico’s zo veilig mogelijk is gemaakt.

HOE IS VUURLOPEN MOGELIJK? Fysica…

Natuurkundigen hebben het fenomeen vuurlopen sinds de jaren dertig bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het normale vuurlopen kan worden verklaard door een combinatie van verschillende factoren.

Voor de rationele geest zijn dit:

 1. De op koolstof gebaseerde sintels geleiden warmte zeer slecht en hebben een zeer lage warmtecapaciteit, dus hoewel ze erg heet zijn, blijkt er eigenlijk niet zo veel energie over te gaan naar de voet.
 2. Een vuurloop van 20 voet : 6 meter is gemiddeld acht stappen lang. De totale contacttijd voor elke voet is ongeveer een seconde. Deze korte contacttijd in combinatie met de langzame geleiding van warmte uit de sintels zorgt ervoor dat er zeer weinig warmte wordt overgedragen op de voet.
 3. De voeten van de wandelaars koelen tussen de stappen door. Bloed is een goede warmtegeleider en het bloed dat door de voeten van de wandelaar stroomt, geleidt de warmte snel weg van de voetzolen.
 4. Het Leidenfrost-effect kan een rol spelen. Dit gebeurt wanneer een koud, nat voorwerp (zoals een voet) een heet, droog voorwerp (zoals een brandende steenkool) aanraakt. Het water verdampt, waardoor er een stoombarrière ontstaat tussen de warme en koude voorwerpen. Daardoor raken de twee objecten elkaar niet echt en is de verdamping van het koude object veel langzamer dan anders zou worden verwacht. Omdat stoom een ​​relatief slechte warmtegeleider is, wordt de voet niet verbrand.

Hoewel dergelijke pogingen zijn ondernomen sinds de jaren dertig om vuurlopen uit te leggen in termen van gewone fysica, zijn mensen duidelijk geen machines die gewoon de wetten van de thermodynamica volgen zoals objecten dat doen. Lord Kelvin, de mede-uitvinder van de Tweede Wet van de Thermodynamica (die zegt dat in het universum alles vergaat), zei zelf: “Het dierlijk lichaam fungeert niet als een thermodynamische motor … het bewustzijn leert elk individu dat ze tot op zekere hoogte zijn. , onderhevig aan de leiding van zijn wil. Het lijkt er daarom op dat bezielde wezens de kracht hebben om op bepaalde bewegende materiedeeltjes in hun lichaam onmiddellijk krachten toe te passen waarmee de bewegingen van deze deeltjes worden gestuurd om afgeleide mechanische effecten teweeg te brengen.”

De werkelijke kracht van de vuurloop is dus niet dat het mogelijk is (het is duidelijk), maar waarom mensen er überhaupt aan willen deelnemen.

Besluit: 

Vuurlopen blijft mensen verbazen. Veel culturen over de hele wereld associëren het vuurlopen met het bezit van geloof, of met het hebben van geesten in je. Maar je hoeft niet echt mystiek of bezeten te zijn om door het vuur te gaan, zoals we hebben uitgelegd. Tegenwoordig staat het ritueel open voor iedereen die het wil proberen, voor meerdere doelen. Het belangrijkste doel blijft echter heling: heel maken. Wil de mensheid overleven, dan lijkt het Holos-paradigma de onvermijdelijke volgende stap, gezien de realistische mogelijkheid die mensen hebben om de planeet en het hele ras te vernietigen.

Samenvattend: de geheimen van vuurlopen zitten in de kolen, onze voeten, onze wandel en onze geest. We kunnen zeggen dat je geen mysticus hoeft te zijn om door het vuur te lopen – maar probeer het toch niet als je de trucs niet hebt geleerd die je hebt geleerd door een gecertificeerde vuurloopinstructeur.

Vuurlopen heeft bewezen te de volgende zaken te versterken en te ontwikkelen:

 • bewustzijn, betekenis en het leren van een “nieuwe” taal van vuur en hartstocht, waarvan je bodymind zich voorheen niet bewust was. Tenzij je je voeten op de hete kolen zet, weet je lichaam van de grond af niet wat het werkelijk betekent.
 • speelsheid, eigenwaarde, zelfvertrouwen, wilskracht en mentale stabiliteit
 • succesvolle besluitvorming en dynamisch taakbeheer
 • interpersoonlijke relaties en samenwerkingsvaardigheden, aangezien het een van de krachtigste tools voor teambuilding is
 • het gevoel van persoonlijke kracht, verbondenheid en erbij horen

Vuurlopen maakt het ook mogelijk:

 • om te stoppen met slechte gewoonten en ander zelfdestructief gedrag en denkpatronen
 • om concentratie, focus en taakgericht gedrag te verbeteren
 • om duidelijke doelen en doelstellingen te formuleren die succes in professionele carrières en privé-rangen en standen garanderen.
 • een betere integratie hebben van iemands rechter- en linkerhersenhelft: de analytische en reductionistische versus de globale, de intuïtieve en integratieve gestaltweergave
 • om dichter bij je ware aard te leven, om de kwaliteit van leven te verbeteren en om je grootsheid te ontdekken
 • om meer te weten te komen over je lichaam, je mannelijkheid en vrouwelijkheid, de moeder en vader in jou, je sensorische motorische polariteiten, passie en seksualiteit, enz.

Als je beseft – ongeacht wat er over de praktijk wordt gezegd – dat het mogelijk is dat je een universele wet kunt veranderen en op hete kolen kunt lopen zonder je voeten te verbranden – wat zegt dat dan over de werkelijkheid en je eigen rol in zijn creatie? Wat zijn uw beperkingen eigenlijk? Als u vuur onschadelijk kunt maken, welke andere mogelijkheden blijven dan onbenut en blijven niet gerealiseerd? Ik vertrouw erop dat veel mogelijkheden altijd onbenut zullen blijven. Dat is precies wat het leven van zo’n geweldig avontuur maakt.

 Literatuur

 • Beck, Don E. & Cowan, Cristopher C. (1996). Spiral Dynamics: mastering values, leadership and change. Oxford, Cornwall: Blackwell.
 • Danforth, Lorin 1989, Fire Walking and Religious Healing . Princeton
 • University Press.
 • Gebser, Jean  (1953). The everpresent origin. Athens: Ohio University Press.
 • Hawkins, David (2002). The eye of the I. Sedona: Veritas Publishing.
 • Hawkins, David (1995). Power versus force: the hidden determinants of human behaviour. Sedona: Veritas Publishing.
 • Kegan, Robert (1982). The evolving self:  Problem and process in human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Kegan, R. (1994). In over our heads: The mental demands of modern life. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Kohlberg, Lawrence (1981). Essays on moral development. The Philosophy of Moral Development, vol 1. San Francisco, CA: Harper & Row.
 • Laszlo, Ervin (1995). The interconnected universe: conceptual foundations of transdisciplinary unified theory. Singapore: World Scientific.
 • Loevinger, Jane  (1976). Ego development. San Francisco: Jossey Bass.
 • Maslow, Abraham H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review 50(4), 370 – 396.
 • McTaggart, Lynne (2001). The Field. London: Element.
 • Mindell, Arnold (1982). Dreambody: The body’s role in revealing the self. Santa Monica, CA: Sigo Press.
 • Myss, Caroline (1996). Anatomy of the spirit: the seven stages of power and healing. London: Bantam Books.
 • Myss, Caroline (2004). Invisible acts of power. London: Simon & Schuster.
 • Pribram, Karl H. (1986). The cognitive revolution and mind-brain issues.  American Psychologist, vol 41(5), 507-520.
 • Pribram, Karl H. (1993) (ed). Rethinking neural networks: Quantum fields and biological data. Hillsdale New York: Lawrence Erlbaum.
 • Wilber, K. (1996). A brief history of everything. Boston: Shambhala.
 • Wilber, Ken (2000(a)). Sex, ecology, spirituality: the spirit of evolution. Boston & London: Shambala.
 • Wilber, Ken (2000(b)). Integral psychology. Boston, MA:  Shambhala.
 • Wilber, Ken (2001). A theory of everything:  An integral vision for business, politics, science and spirituality. Boston:  Shambhala.
 • Wilber, Ken (2007). Integral spirituality. Boston: Integral Books.

© Dirk Marivoet heeft tientallen jaren ervaring in het gebruiken en onderwijzen van de vuurloop. Hij werd in 1994 door Peggy Dylan gecertificeerd als instructor. Hij is verder opgeleid als zweethut leider in de traditie van Archie Fire Lame Deer en bestudeerde en ervoer andere transpersoonlijke complementaire methoden om therapeutische en educatieve resultaten voor zijn patiënten en studenten te verrijken en te verbeteren. Dirk is ECP houder, psychotherapeut – lid van de Belgische vereniging voor psychotherapie.

Vond je dit artikel leuk? Deel het op:

Over de auteur

Dirk Marivoet psychotherapist in Belgium

Dirk Marivoet, MSc is Europees gecertificeerd en geaccrediteerd psychotherapeut (ECP). Hij is tevens fysiotherapeut en psychomotorisch therapeut en was als dusdanig 11 jaar lang staflid van de Universitaire Psychiatrische Centra te Leuven. Heden is hij is de directeur van het International Institute for Bodymind Integration (IBI) en een internationaal docent in verschillende lichaamsgeörienteerde psychotherapie scholen en diverse trainingsprogramma’s. Hij is gecertificeerd trainer in Postural Integration, Energetic Integration en Pelvic-Heart Integration (Jack Painter, PhD), senior teacher in Core Energetica (John en Eva Pierrakos) en werkte uitgebreid met andere pioniers als Al Pesso, e.a.. Na meer dan 30 jaar werken en doceren op het gebied van integratieve (psycho)therapie, creëerde hij zijn eigen uitgebreide synthese en aanpak: Core Strokes ™, die hij wereldwijd aanbiedt in de vorm van professionele trainingen, workshops en individuele sessies.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief