Core Strokes ™ is een bevattelijk evolutionair proces dat psychotherapie, spiritualiteit en lichaamswerk overbrugt in dienst van zelfontplooiing, ontwikkeld door Dirk Marivoet, MSc. na 35 jaar ervaring in psychotherapie, psychomotorische therapie, spiritualiteit, sjamanisme en lichaamswerk. Het werkt binnen een relationele alliantie om verbinding te maken met en te aarden in de Kern (Core; Center of Right Energy) van de persoonlijkheid.

Deze workshop stelt je in staat om een ​​persoonlijke ontwikkeling en therapeutische methode te ontdekken om je kansen op succes te vergroten, meer creatief en bevredigend en zonder pijn te leven.

Aankomende workshops

No upcoming introductory workshop for the moment.
Please contact us to express your interest in participating in an introductory workshop.

 

Ee krachtige combinatie van ervaringsgerichte en didactische leermogelijkheden

Deze workshop geeft je inzicht in hoe geblokkeerde energie je emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel beïnvloedt. Je zal krachtige energetische technieken kunnen ervaren die de stroom van levenskracht op een systematische manier openen.

In deze workshop ontdek je de vele manieren waarop je onbewust jezelf ervan weerhoudt om goed uitgelijnd, helder van geest, volledig levend en vreugdevol te zijn door:

 • zelf-diagnostische oefeningen om gevoeligheid voor non-verbale communicatie te ontwikkelen,
 • een verzameling theorieën over menselijke ontwikkeling en rijping,
 • krachtige verbale en non-verbale psychotherapeutische en lichaamswerk technieken en interventies.

Door dit werk wordt het mogelijk om oude geautomatiseerde psychologische kaarten los te laten en nieuwe betekenisvolle kaarten te creëren in je bodymind. De eraan gekoppelde vasthoudpatronen en beschermingslagen («pantsers») in je lichaam worden getransformeerd terwijl je «ja» zegt aan je diepere levensstroom die alle niveaus van je persoonlijkheid bereikt.

Je zult ontdekken hoe je lichaam en je gevoelens belangrijke gidsen zijn om je doel in het leven te vinden en om gewenste verandering uit te nodigen. De drie fasen van verandering in Core Strokes kunnen samengevat worden als: “Let be, let go, let in”.

Deelnemers getuigen dat het werk hen helpt om meer plezier en voldoening, een gevoel van betekenis en verbondenheid te ervaren.

Voor iedereen die persoonlijk en professioneel dieper wil gaan, is deze workshop ook een inleiding tot de professionele trainingsmodules die in verschillende landen worden georganiseerd (deze kunnen afzonderlijk worden gevolgd in de plaats van uw keuze).

Psychological support during circle relaxation

Bevrijd je ware zelf met Core Strokes!

Core Strokes raakt het evolutieproces van de levende ziel aan door de verborgen schatten van het lichaam te ontsluiten. ‘Core‘ verwijst naar ons ‘Centre of Right Energy’ en ‘Strokes‘ verwijst naar ons vermogen om anderen in onze ‘Diepe Onbewuste Ziel’ aan te raken en aangeraakt te worden en in volledige overeenstemming te komen met de primaire evolutionaire duw in het universum die Liefde is. “Strokes” zijn volgens ons begrip “eenheden van (h)erkenning”). We kunnen zeggen dat elke transactie tussen mensen een uitwisseling van strokes is. De meeste transacties omvatten verbale en non-verbale uitwisselingen. In Core Strokes introduceren we ook “myofasciale strokes” die de psychosomatische eenheid van het zijn raken.

We hebben allemaal een genetische push voor zelfrealisatie – om te worden wie we werkelijk zijn – in dienst van onszelf en anderen. We proberen daarom te begrijpen wat er nodig is om meer controle te krijgen over alle aspecten van ons fysieke en emotionele wezen: hoe we onze genetische, neurologische, sensori-motorische, gedrags- en symbolische kanten kunnen bezitten en harmoniseren. De behoedzame manier waarop het lichaam betrokken is bij het therapeutische proces, de aandacht voor het uitdrukken van emoties zonder druk uit te oefenen en de focus op ego-integratie, bieden u allemaal een veilige werkwijze waarin u zich kunt verbinden met uw eigenheid en potentieel. We ontwikkelen een groter bewustzijn door de binnen- en buitenwereld een naam te geven en de betekenis ervan te internaliseren.

 

Ben je klaar om volledig te leven?

Ben je vastbesloten om jezelf te bezitten, om in je botten te weten dat je bij jezelf hoort? We geloven dat we, om volledig te leven, ons leven als het onze moeten claimen, los van de conditionering en programmering van familie en samenleving. In ons verhaal van individuele ontwikkeling – om een ​​bewustzijn te ontwikkelen en regelrecht de wereld in te gaan – moeten we ons uit onbewustheid wekken door middel van vrije wil.

Core Strokes is een manier om hart-eerst de viscerale gevoelswereld binnen te gaan. Door ons bewust te worden van onze automatische en meestal onbewuste ‘oude kaarten’ en onze ervaring en inzicht aan te vullen met mogelijkheden, keuzes en ‘nieuwe kaarten’, omarmen we het leven natuurlijk en spontaan op de manier die bij ons past.

 

Wat is Core Strokes?

Core Strokes combineert op een innovatieve en toegankelijke manier theoretische en praktische aspecten van Bodymind Integration-methoden en -technieken zoals Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration® – ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD, Core Energetics – ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD, psychomotorische therapie (beïnvloed door Al Pesso, Hilarion Petzold en anderen) en de neurowetenschappen met betrekking tot emotie, geheugen en traumatisering. Als nieuwe synthese werkt Core Strokes met:

 • Concepten van energetische stroming en laat specifiek en in detail zien hoe verschillende karakterstijlen de energiestroom blokkeren, rigiditeit of chaos creëren en hoe deze energieblokkades en patronen toegankelijk zijn door directe ervaring. Deelnemers leren hun defensiemechanismen of manieren van pantsering te transformeren.
 • Effectieve hands-on release technieken van het myofasciale netwerk dat we zien als georganiseerd in gestagneerde energetische banden, evenals in weefsellagen die van oppervlakkig naar intermediair gaan tot diep en waar persoonlijke geschiedenis en geheugen diep verankerd zijn.
 • Het profiel en de economie van “Strokes” met de toevoeging van “myofasciale strokes” die de psychosomatische eenheid van het zijn aanraken.
 • Een schema van de natuurlijke energiestroom in het lichaam. Deze complexe stroom wordt verkend in 9 stappen: veiligheid, verzorging, verkenning, vrijheid, opwinding, orgasme, extase, volledige ontlading en ontspanning.
 • Stadia van fundamentele menselijke ontwikkelingsbehoeften (plaats, verzorging, ondersteuning, bescherming, limieten) en de tekorten in de bevrediging van behoeften. 
 • Kaarten van Bewustzijn en Persoonlijkheid en andere concepten over het individuele en collectieve evolutieproces, inclusief opvattingen over trauma, crisis en de levenstaak. De ontwikkeling van de ‘Piloot’ die het vermogen heeft om te observeren, beslissingen te nemen en het uitvoerende ego is.

Maak je pantser los met ‘Hands-On’ Core Strokes technieken

Core Strokes ondersteunt een groeiproces van de hele persoon, wat tot uiting komt in iemands fysieke uiterlijk en houding. Je lichaam vertelt veel over wie je bent.

Eén set technieken die wordt gebruikt in Core Strokes, helpt je om de myofasciale spanningen in je lichaam diep te bevrijden in combinatie met gelijktijdig werken met adem, beweging, energie en bewustzijn binnen de interpersoonlijke relatie. Op een alomvattende en systematische manier worden de verschillende delen van het lichaam individueel en in relatie tot elkaar bewust gemaakt en opnieuw uitgebalanceerd. We werken tegelijkertijd met een synthese van opladende en ontladende ademhalingstechnieken, Gestalt, bodymind-drama en karakterzelfanalyse aangevuld met bindweefselwerk. Deelnemers krijgen de kans om dit werk te ervaren in een veilige en uitnodigende omgeving onder begeleiding van ervaren docenten en begeleiders.

Support of the group in a Core Strokes Workshop

Wat ga je concreet doen en ervaren tijdens deze workshop?

Core Strokes ™ is een creatieve, dynamische en uiteindelijk plezierige manier om de creativiteit, dynamiek en vreugde van je eigen levenskracht volledig te ervaren. In een inleidende workshop Core Strokes integreren we:

 • Verbinding maken met het zelf / lichaam; andere / bodymind; individueel / paar / groep
  • Letterlijk lichaam, virtueel lichaam; Letterlijke geest, virtuele geest; Mind’s Body, Mind’s Eye
 • Het identificeren, waarnemen, benoemen, aarden van sensaties en gevoelens
 • De bodymind openen met beweging, strekken, adem, aanraking, geluid, enz
 • Aarden, centreren, focussen, bevatten, skying, bonding, bounding,
 • Manieren om energie op te laden en te ontladen:
  • Langzaam snel; verrassingskosten; super-dooper; Delen van het lichaam opladen; Verwarrende methode voor laden / ontladen; enzovoort.; paradoxale ademhaling; pauzeert bij het ademen
  • Klank: Ah, Uh, Huh, Ha, Hu, Who, Ga, Ugh; kreunen, kreunen, schreeuwen, grommen, woorden, geen geluid
  • Werk met segmenten: tonische ogen, open / gesloten, ogen voelen; ogen rollen; insectenogen, schedelogen; gezicht: lippen, neusgaten, kaak, kin, tong; Schouders: tonisch schouderophalen, schudden, stoten, reiken, …; Borst; Diafragma; Bekken: rollen, stoten, slaan, .. Benen: trappen, openen / sluiten; Voeten
 • Ademen:
  • “Adem In – Shine out”
  • Veilige adem, verzorgende adem, verkenningsadem, vrije adem, opgewonden adem, orgastische adem, enz.
  • Buikademhaling, borstademhaling; ademen met hulp-ademhalingsspieren; gevorderde ademhaling
  • Verbonden adem; Trapsgewijs ademen; staccato adem; ritmische adem; shock adem; push adem; volledige adem; glimlach adem, etc.
  • Ademhaling ondersteund door aanraking (zelfaanraking; andere aanraking); bijgestaan ​​door roller; enzovoort.
  • Ademhalingsblokkades: inzakken, opblazen, onderdrukken, verstarren, dissociëren, overbelasten, crashen, verwarren, etc.
 • Myofasciale strokes:
  • Positie voor de client; positie voor de facilitator
  • Hands-on technieken – werken met vingers, vuisten, ellebogen, etc.
  • Diepte van aanraking – oppervlakkig, intermediair diep, diep
  • Ontvangst van aanraking:
   • weiger het, zoek het op, verwelkom het
   • voor, tegen, met
   • confronteren, bevatten, lijden, kalmeren, tot leven brengen, …
 • Bewegingsmodaliteiten: reflexief, onvrijwillig, vrijwillig
  • pulsatie, beven, geeuwen, transpireren, schudden, ontvangen, geven, agressief, nemen, loslaten, etc. 
  • schoppen, slaan, stampen, vallen, etc.
 • Body Reading: fenomenologisch, voelen, zien, aanraken, energie, etc.
  • Uitlijning, zwaartekracht
  • Hang-Ups, valangst, aarding, symmetrie, dimensies: links-rechts, boven-onder, achter-voor, binnen-buiten, horizontaal-verticaal,
  • Energielekken, blokkades, etc.
  • Gordels / segmenten van spanning
 • Verbale, emotionele woorden; Gevoelswoordenschat; Vragen, Delen
 • Karakter stijlen
  • Gezonde karakterstijlen: geaard, ontvankelijk, expressief, gratis, gepassioneerd, creatief, zachtaardig, vrolijk, tevreden
  • Verdedigde karakterstijlen: schizoïde, oraal, psychopathisch, masochistisch, rigide
  • Afweer, weerstand en de rol ervan – cognitieve, fysieke, emotionele patronen
  • 41 andere mechanismen van coping dan onderdrukken
 • Etc.

Door individuele en groepservaringen merk je hoe je hele lichaam, energie, gevoel en houding zichtbaar en tastbaar begint te veranderen. Mensen die dit werk uit de eerste hand hebben ervaren, vertellen ons dat ze levendiger, krachtiger, meer verbonden, tevreden, vreugdevol, moediger worden. Vreugde in plaats van pijn. Betekenis en verbinding in plaats van wanhoop en vervreemding.

Is deze workshop iets voor mij?

 Deze workshop is een uitgelezen kans voor persoonlijk werk en ontwikkeling in een groepscontext. Gezien het integratieve karakter van deze workshop verwelkomen we zowel geïnteresseerde studenten als professionals.

Breng vooral je nieuwsgierigheid, je bereidheid en je verlangen om “verder te gaan” zodat je je lichaam, gevoelens en emoties kunt ervaren!

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het volgen van de professionele trainingsmodules is het aan te raden deze workshop te volgen. Inhoud en werkmethoden zoals getoond en aangeleerd in de trainingsmodules worden voldoende behandeld.

Wie zijn de facilitators?

Dirk Marivoet integrative psychotherapist

Dirk Marivoet, MSc. is de belangrijkste facilitator van deze workshop. Hij is gediplomeerd psychotherapeut (ECP) en gediplomeerd psychomotorisch therapeut (KU Leuven), directeur van het International Institute for Bodymind Integration. Hij is ook een gecertificeerde trainer en supervisor voor alle methoden van Bodymind Integration (Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®) en een leraar en supervisor van Core Energetics®, een lichaamsgerichte psychotherapie-modaliteit. Na meer dan 35 jaar van werken en lesgeven, zowel op academisch, alternatief als complementair gebied van psychotherapie, creëerde hij de Core Strokes ™ -benadering, die hij wereldwijd aanbiedt.

Afhankelijk van de plaats kan Dirk Marivoet worden begeleid door een andere facilitator.

Volg een inleidende workshop Core Strokes™!

Hieronder vindt u alle aankomende workshops wereldwijd. Als u er in uw land geen vindt en er een in uw plaats wilt hosten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

No upcoming introductory workshop for the moment.
Please contact us to express your interest in participating in an introductory workshop.

 

Wat hierna?

Personen en professionals die ernaar uitkijken hun vaardigheden te verbeteren met deze integratieve benadering van persoonlijke ontwikkeling, groei en therapie of die een dieper inzicht willen verwerven in het proces, de methoden en technieken van Core Strokes ™, kunnen zich aanmelden voor de langere certificerende trainingsmodules van elk 7 dagen.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief