CORE STROKES ™ – MODULE 2

21 > 27 augustus 2023
Frankrijk (Villers-en-Prayères)

“Het (her)vestigen van belichaamde samenhang van ervaring, en het versterken van vertrouwen”

Deze Core Strokes-workshop kan worden gevolgd voor uw persoonlijke ontwikkeling.

“Trauma creëert fragmentatie in de samenhang van ervaring. Gevoel wordt gescheiden van beeld. Gevoel wordt gescheiden van betekenis. Gedrag wordt gescheiden van affect. In de woorden van Yeats, het centrum houdt niet stand. Onze innerlijke ervaring begint letterlijk uit elkaar te vallen.” Peter Levine, PhD.

Het doel van deze workshop is om in theorie en praktijk te bestuderen hoe trauma in het lichaam verwerkt en geheeld kan worden met behulp van de Core Strokes benadering. Dit omvat het werken met deep touch myofascial release, gecombineerd met ademwerk, gestalt en het herstel van de natuurlijke energiestroom (de innerlijke “River of Life”) in 9 fasen.  Het doel van de workshop is verder om te leren hoe je een gevoel van samenhang in ervaring en verbinding kunt herstellen, waardoor 3-dimensionale expansie van het zijn wordt bevorderd en er een diepe en stabiele aarding in en creatieve expressie van het Core Self ontstaat.

Core Strokes™ is een veelomvattend en krachtig therapeutisch proces voor zelfontwikkeling dat gebaseerd is op het lichaam en trauma. Het is gebaseerd op de algemeen aanvaarde notie dat we onszelf worden in interactie en dat relationele allianties nodig zijn om ons volledig te kunnen verbinden met en te leven vanuit onze Core (Center Of Right Energy). Het werk combineert afstemming,  diep ervaringsgericht lichaamswerk, therapeutische aanraking en psychotherapie. De workshop bevordert persoonlijke ontwikkeling en professionele competentie op alle niveaus en in alle kwadranten (Ken Wilber).

Wat is/zijn Core Strokes?

De Core Strokes-methode is ontwikkeld door Dirk Marivoet na 30 jaar praktijkbeoefening en lesgeven.

Deze bodymind methode combineert de theoretische en praktische aspecten van de volgende benaderingen:

 • Posturale integratie, energetische integratie en bekken-hartintegratie, ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD
 • Core Energetics, ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD
 • Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP), ontwikkeld door Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso
 • Andere benaderingen en systemen zoals die van William Reich, Carl Jung, Alexander Lowen, Eric Berne…

In Core Strokes staat ‘Core’ voor ons ‘Center of Right Energy’ en ‘Strokes’ voor de eenheden van (h)erkenning (die verbaal of non-verbaal kunnen zijn) alsook voor de gerichte hands-on manipulaties, aanrakingen en strelingen die ons helpen om naar buiten komen met een nieuw deel van onszelf, of een oud deel daarvan dat zich als symptomen in het lichaam heeft verstopt. De aanwezigheid van de therapeut moet de cliënt de moed geven om te beginnen te onthullen (en bewust te worden) van wat er vanuit zijn innerlijke diepten naar boven komt (de dynamische grond, de zetel van het diepste niveau van het onbewuste, het geërfde of collectief onbewuste).

AANRAKEN EN GERAAKT WORDEN: LEER LEVEN MET EEN OPEN EN BESCHIKBAAR HART!”

 • De originaliteit en effectiviteit van de Core Strokes-methode ligt in het vermogen om technieken van lichaamswerk en verbale expressie te integreren die ons diep van binnen zullen “raken”, zowel in onze weefsels als in onze emoties, onze wonden, onze fundamentele menselijke behoeften, onze ziel 
 • Core Strokes stelt ons in staat om te ontdekken in welke mate de “klappen”, de “steken” die we ontvangen ons pijn kunnen doen, ons kunnen sluiten, en hoeveel de “strelingen”, de “strokes”, ons steun, herkenning en toelating kunnen brengen. ons om ons te openen en in onze “Kern” (ons “Centrum van Juiste Energie”) te zijn.
 • Met Core Strokes leer je je behoeften en je emoties te uiten, je spanningen los te laten, in overgave te gaan, op een ander manier te luisteren en waar te nemen, te geven en te ontvangen. Op trauma gebaseerde beschermings- en verdedigingsmechanismen worden effectief opgelost en geïntegreerd, terwijl een diepe verbinding met je Authentieke Zelf wordt ontwikkeld.

Programma van de workshop Core Strokes over trauma en het lichaam

Deze workshop – die kan worden gevolgd als je eerste initiatie in Core Strokes – richt zich op de vele manieren waarop we veiligheid, erbij horen, koestering, steun, bescherming en liefdevolle grenzen kunnen vinden en heling kunnen versterken om de gedissocieerde en gefragmenteerde energieën die aanwezig zijn in de “trauma vortex” te helen en op te lossen. We zullen kijken naar de manieren waarop individuen de neiging hebben om gewaarwordingen, beelden, gedrag, affect en betekenis op ongezonde manieren te koppelen als gevolg van trauma. We werken met de verschillende afweerreacties (Fight, Flight, Freeze, Fawn en Fold) in de context van Reichiaanse Karakterstructuren (uitgebreid met Core Strokes’ baanbrekende inzichten in weefseldynamica). We zullen leren hoe we gezonde verdedigingsreacties kunnen herstellen waar ze verloren zijn gegaan of waar ze niet ontwikkeld waren, evenals hoe we intelligente impulsen van de bodymind kunnen aanvullen en integreren. We begrijpen “geïntegreerde intelligentie” als een combinatie van exteroceptie, interoceptie, proprioceptie, emotie en conceptualisatie.
Meer specifiek richten we ons tijdens deze workshop op de “intermediair diepe laag” van het myofasciale netwerk en de psychologische thema’s van zelfvertrouwen opbouwen, sensualiteit toelaten, naar buiten reiken en 3-dimensionale expansie van het Core Self.

In deze workshop leren we hoe we in contact kunnen komen met ons myofasciale systeem en het loslaten en integreren op het niveau van emotie, energie, houding, zintuiglijke ervaring en zingeving kunnen faciliteren. We willen op dat niveau de ruimte tussen de ribben en het bekken vrijmaken, wat ook helpt om overmatige belastingen en defensief vasthouden in de schouders, nek en het hoofd dat zich afsplitst te laten vallen. We willen ook de schouders zelf helpen “hun plaats te vinden”.  We geven een uitgebreid overzicht van de anatomie van de rotator cuff en aanverwante structuren. We behandelen ook de anatomie van het hoofd, de nek en het gezicht in de context van de polyvagale theorie. In deze workshop belichten we ook de psychologische dimensies van onze lichaamshouding als onderdeel van ons gedrag, evenals de overlevingsmaskers (bijv. de faux window of tolerance) die we op ons gezicht dragen en die ons ware gezicht verbergen. Dankzij de link met neuroaffectieve wetenschappen leren we op een vaardige manier cliënten gevoelig te maken voor het verband tussen onvervulde basisbehoeften en de houdingen en karaktertekorten die daaruit voortvloeien. In deze context pakken we de bronnen van fysieke, emotionele en psychologische pijn aan. We gaan ook dieper in op mogelijke blokkades in elk van de fasen van de “energetische ademhalingscyclus”. Door op een open, ontspannen manier te leren ademen, begint het lichaam een hoge energietoestand te creëren die “lading” of “activering” wordt genoemd. Hierdoor kunnen we fysieke, emotionele en mentale patronen bij onze cliënten blootleggen, waarna we helpen loslaten en integreren met behulp van Gestalt, weefselwerk en andere technieken.

Programma :

 • Trauma helen in het lichaam
 • Werk op lichaam en brein-niveau: Hands-on en Hands-off Core Strokes-technieken om de middelste laag van het myofasciale netwerk te deblokkeren via interactieve en geïnformeerde co-regulering
 • Werken aan de delen van het lichaam op alle niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel): zijlijn, romp, schouders, nek, bekken
 • “De piloot” en het “kern-zelf” ontwikkelen en de structuur van de belichaamde persoonlijkheid begrijpen en transformeren: “Masker”, “Lager Zelf” en “Hoger Zelf”
 • Andere holistische lichaamswerktechnieken: myofasciale strokes voor bevrijden en integreren, meridiaan- en puntwerk, bewegingsbewustzijn, chakrawerk, zone-/segmentale de-armoring
 • Basisbehoeften, tekorten en omkeringen
 • Body Reading : het lichaam lezen op interactieve en fenomenologische wijze
 • Werk met individueel, relationeel en collectief trauma door “belichaamd diep luisteren” en co-regulerend lichaamsgericht werk.
 • Pseudo-oplossingen transformeren: de dynamiek van onderwerping/afhankelijkheid, agressie/controle, onthechting/terugtrekking en de effecten daarvan in het lichaam op het niveau van structuur en houding
 • Functionele studie van gebieden en delen van het lichaam vanuit een holistisch oogpunt
 • Basisbehoeften, tekorten en omkeringen (niveau 2)
 • Nieuwe correctieve geheugens creëren als aanvulling op automatische of onbewuste oude patronen

Educatieve middelen

 • Bodymind meditaties en oefeningen (ontwaken, bewustzijn, verankering, ademhaling, beweging, stem, etc.)
 • Theoretische bijdragen
 • Demonstraties van individuele sessies in grote groepen
 • Begeleide oefening in kleine groepen en analyse van ervaringen
 • Analyse van de effecten van de geteste methoden en technieken
 • Vraag en antwoord tijd

Werk buiten de klas

Alleen voor diegenen die de hele Core Strokes opleiding willen volgen en een diploma willen behalen.

 • Individuele sessies in Core Strokes met een gecertificeerde behandelaar (min. 6 uur)
 • Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten (live en online) om de tijdens de opleiding behandelde onderwerpen uit te wisselen en te oefenen met andere studenten
 • Studie van aanbevolen bronnen
 • Persoonlijke reflectie, delen en evaluatie

Voor degenen die het certificaat van Core Strokes Practitioner willen behalen, raadpleeg het volledige trainingsprogramma

Dankzij deze module:

 • Nodig en verwelkom ik nieuwe manieren van zijn en verhouden in mijn leven.
 • Ben ik meer verbonden met mijn innerlijke bronnen in relatie tot de ander.

Wie is de begeleider?

Portrait of Dirk Marivoet integrative psychotherapist

Dirk Marivoet, MSc.

is oprichter en directeur van het IBI (The International Institute for Bodymind Integration). Hij is gediplomeerd psychotherapeut (ECP) en gediplomeerd psychomotorisch therapeut (Universiteit Leuven). Hij is ook een gecertificeerd trainer en supervisor voor Postural integration, Energetic Integration, Reichiaans lichaamswerk en Pelvic-Heart-Integration (Jack Painter, PhD) een trainer en supervisor voor Core Energetica (John Pierrakos, MD) en Chair van de Core Science Foundation (CSF). Na meer dan 35 jaar klinische en onderwijservaring, zowel in de academische, alternatieve als complementaire gebieden van psychotherapie, creëerde hij de Core Strokes-benadering, die hij over de hele wereld deelt. Hij woont in Gent (België).

De plaats in Villers-en-Prayères

Deze trainingworkshop wordt gegeven in Villers-en-Prayères op 2 uur van Parijs, in het “Domaine des 7 Vallons”. Gebouwd op 43 hectare grond met meren, bossen en weiden, geniet het Domaine des 7 Vallons van een natuurlijke omgeving die bevorderlijk is voor healing, meditatie, proces- en groeiwerk, terwijl het bereikbaar is met het openbaar vervoer. Het is gelegen in de Champagnestreek in het hart van de natuur, een prachtige plek met een grote hosting capaciteit. Voor meer details, zie HIER.

Praktische informatie

Data en plaats :

Data : van 21 augustus 2023 (16 u) tot 27 augustus (16 u) 2023

Plaats : Residentiëel, op 2 u van Parijs in Domaine des 7 Vallons (te Villers-en-Prayères).

Tarieven voor logies en maaltijden :

Tussen 46 € en 125 € in functie van de gekozen optie.

Reserveer uw logies rechtstreeks bij het domein via het online formulier : 

Deelnamekosten in de cursus :

 • Early Bird – 880 € (voor  31 juli 2023)
 • Normaal Tarief – 930 € (na 31 juli 2023)

Geniet van een korting van 10 % door een andere persoon mee aan te melden.

Gehanteerde talen :

Engels (met mogelijke vertaling naar het Frans en het Nederlands door Dirk Marivoet)

VRAGEN ?

Schrijf Solène, die instaat voor de organisatie : solenegarreau@posteo.net

Meld je aan voor deze module

Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor deze module.

Module 1 kan worden gevolgd als een introductiecursus. In overleg kunnen Module 2 en 3 gevolgd worden vóór Module 1. Als je vragen hebt over wat ook, overleg aub over de mogelijkheden met ons.

Als je voor de eerste keer aanmeldt, beschrijf dan je ervaring op het gebied van psychotherapie, persoonlijke ontwikkeling, ervaringswerk, diep lichaamswerk, emotioneel proceswerk (individueel of groep), lichaamspsychotherapie, bodymind-integratie, systemisch werk / gezinstherapie / koppeltherapie…).

Gelieve alle onderstaande velden in te vullen voordat u uw aanvraag verstuurt.
Lees de deelnemings- en annuleringsvoorwaarden.

Beroep en/of professionele droom

Andere modules

De Core Strokes training bestaat uit 4 modules van elk 7 dagen. De 4 modules kun je het beste achter elkaar volgen, maar je kunt de modules op elke locatie in een andere volgorde nemen. De inhoud is overal ter wereld hetzelfde. Kom meer te weten over andere moduledata elders.

Inleidende workshops om de methode te ontdekken

No upcoming introductory workshop for the moment.
Please contact us to express your interest in participating in an introductory workshop.

 

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief